Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee

Die kerkraad van 27 Oktober 2015
Geplaas deur Danie Vermaak op 12-11-15

Kerkraad

Die kerkraad van 27 Oktober 2015 se verklaring na aanleiding van die gemeente se terugvoer by die tafelgesprekke. (E-Nuus 522)

Op Maandagaand 26 Oktober 2015 is ‘n geleentheid vir tafelgesprekke vir alle lidmate gereël oor die Algemene Sinode 2015 se besluite oor selfdegeslagverhoudings. Hierdie geleentheid is wyd gereklameer en uiteindelik het 96 lidmate dit bygewoon. Lidmate is by hierdie geleentheid genooi om skriftelik kommentaar in te handig wat deur die Kerkraad op Dinsdagaand 27 Oktober bespreek is.

Die volgende sake het vir die Kerkraad uit die geskrewe kommentaar duidelik geword:

  1. Daar was ‘n sterk gevoel onder die aanwesiges dat die Kerkraad oor selfdegeslagverhoudings nie besluite moet neem sonder om met die gemeente te konsulteer nie.
  2. Daar was ‘n sterk gevoel onder die aanwesiges dat homoseksuele persone welkom is om lidmate van die gemeente te wees.
  3. Daar is nie konsensus onder die aanwesiges watter besluite van die 2007 en 2015 Algemene Sinode aanvaarbaar is nie. In die lig hiervan oordeel die Kerkraad dat daar nie noodwendig eenstemmigheid oor hierdie sake in die gemeente hoef te wees nie – soos die geval ook met ander kerklike en etiese sake – en dat ruimte vir diversiteit in eie kring gelaat kan word.

Die Kerkraad nooi lidmate om verdere insette skriftelik deur te gee aangesien die gesprek binne die breë NG Kerk en ook binne ons eie gemeente nog verder gaan verloop.

Die Kerkraad het ook ‘n aantal skriftelike vrae van lidmate ontvang op Maandagaand 26 Oktober wat so gou moontlik aandag sal ontvang.

Groete in Christus

Leon Westhof
nms die Kerkraad van Elarduspark Gemeente

 


Lug 'n opinie