Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee

Artikels


Teologiese identiteit van die NG Gemeente Elarduspark

Geskryf op

Die gemeente van NG Elarduspark is op saam met God op reis, soos elkeen van ons. Hier is waar ons onsself tans in die afgelope 10 jaar bevind en ‘n poging om ons merker op ons lewensreis te plot. Volg hierdie skakel om die dokument te lees oor ons Teologiese identiteit van die NG Gemeente […]


Kompas 2017

Geskryf op

Wanneer ons ‘n geliefde verloor het, kan ‘n oor wat met deernis en liefde luister, ‘n skouer om op te huil, ‘n oproep op daardie spesiale dae soos die eerste verjaardag, huweliksherdenking, of Kersfees, die verskil wees tussen ‘n eensame, hartseer pad, of ‘n betekenisvolle tyd van rou en afskeid tot die punt waar die […]


Kerkraadsvergadering 13 Junie 2017

Geskryf op

Klik op die volgende skakel om die PDF dokument af te laai wat handel oor die kerkraad se verstaan van die gesprek rakende die Algemene Sinode van 2015 se besluite oor selfdegeslag verhoudinge.(Kerkraadsvergadering van 13 Junie 2017): http://www.ngelarduspark.org.za/wp-content/uploads/2017/06/Kerkraad-se-finale-gesprek-rakende-homoseksualiteit.pdf


Tafelgesprek 5

Geskryf op

Tydens hierdie tafelgesprek het Alex Clark die laaste van die 7 tekste hanteer, naamlik 1 Kor. 6:9-10 en 1 Tim 1:10. Een van Alex se kernargumente het gedraai rondom die twee Griekse woorde malakoi en arsenokoitai. Hy het veral na die vertaling van hierdie woorde in Afrikaans verwys soos wat ons dit vind in die […]


Tafelgesprek 4

Geskryf op

Tydens die vierde tafelgesprek in die reeks oor die gay-tekste, het Leon gefokus op Rom 1:18-2:1. Hy het uitgewys dat hierdie teks as’t ware op drie pilare staan.  Dit gaan eerstens om mense wat die aanbidding van God verruil het vir die aanbidding van verganklike beelde.  Afgodery is dus ’n sentrale saak waaroor dit vir […]


Tafelgesprek 3

Geskryf op

Tafelgesprek 3 het gefokus op Lev. 18:22 en 20:13.  Daar is na verskeie ander tekste in Levitikus ook gekyk met die opmerking dat hierdie tekste of ten minste aspekte van hierdie tekste in die praktyk van die Christelike lewe doodgewoon geïgnoreer word.   ’n Voorbeeld hiervan is Lev. 20:9.  Niemand is vandag bereid om hulle kinders […]


Tafelgesprek: 2

Geskryf op

Die tafelgesprek is afgeskop met ’n kykie na die mediese wêreld wat deel van God se algemene openbaring vorm.  Daar is verwys na die berig in Kerkbode van 12 Februarie 2016 oor ’n gesprek wat prof. Michael Pepper, verbonde aan die mediese fakulteite van die Universiteit van Pretoria asook Genevé, met die predikante van die […]


Tafelgesprek: 1

Geskryf op

Die Bybel is die soewereine Woord van God.  Dit was gisteraand een van die lidmate se standpunt en uitgangspunt tydens die tafelgesprekke oor ons verstaan van die Skrif.  Daarom sy vraag:  waar staan dit in die Bybel dat gays mag trou?  Sy logiese konklusie is omdat dit nie in die Bybel staan nie, mag dit […]


Tafelgesprek : Inleiding

Geskryf op

Die tafelgesprekke van 3 Februarie tot 16 Maart is geskeduleer om aandag te gee aan Skrifbeskouing en –hantering met spesifieke verwysing na die 7 tekste wat na homoseksualiteit verwys.  Elke aand word ’n ander teks bekyk en die aanbiedings word deur Alex Clark en Leon Westhof gedoen. Nie al ons lidmate kan die geleentheid bywoon […]


Verklaring oor rassisme

Geskryf op

2016 Verklaring oor rassisme