Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee

Artikels


Teologiese identiteit van die NG Gemeente Elarduspark

Geskryf op

Die gemeente van NG Elarduspark is op saam met God op reis, soos elkeen van ons. Hier is waar ons onsself tans in die afgelope 10 jaar bevind en ‘n poging om ons merker op ons lewensreis te plot. Volg hierdie skakel om die dokument te lees oor ons Teologiese identiteit van die NG Gemeente […]


Kompas 2017

Geskryf op

Wanneer ons ‘n geliefde verloor het, kan ‘n oor wat met deernis en liefde luister, ‘n skouer om op te huil, ‘n oproep op daardie spesiale dae soos die eerste verjaardag, huweliksherdenking, of Kersfees, die verskil wees tussen ‘n eensame, hartseer pad, of ‘n betekenisvolle tyd van rou en afskeid tot die punt waar die […]


Kerkraadsvergadering 13 Junie 2017

Geskryf op

Die NG Gemeente Elarduspark en die gesprek rakende homoseksualiteit. Gefinaliseer: Kerkraadsvergadering13 Junie 2017 Hierdie dokument verwoord die kerkraad en die gemeente van die NG Kerk Elarduspark se huidige verstaan en ingesteldheid rakende homoseksualiteit. Die bedoeling van hierdie dokument is nie om finale besluite te formuleer nie, maar om ’n verstaansraamwerk te skep sodat die gemeente […]


Verklaring oor rassisme

Geskryf op

Rassisme Rassisme steek oral in ons samelewing kop uit. Ons kan ander daarvoor blameer, die verlede, die politici, die winsmakers en die maghebbers, die opposisie en diegene wat óns tot vyand wil maak, maar die werklikheid is dat rassisme sonde is. Nie omdat ‘n politieke party so sê of mense probeer munt slaan uit gebeure […]


Kerkbode, 4 Desember 2015

Geskryf op

Vrae en antwoorde oor die appèlle Die opskorting van die Algemene Sinode se besluite oor selfdegeslagverhoudinge na die ontvangs van kennisgewings van appèl daarteen, het talle vrae laat ontstaan. Hier is van die vrae met antwoorde daarop: Wie het besluit om die Algemene Sinode se besluite op te skort? Niemand het dit besluit nie. Dit […]


Brief van ds Dirkie van der Spuy aan die gemeentes

Geskryf op

Na afloop van die vergadering van die Sinodale Diensraad van die Oostelike Sinode, skryf ons Voorsitter, Dirkie van der Spuy, soos volg: Ons het Donderdag 27 November vergader en uitvoerig aandag aan die skrywes van die gemeentes en ringe in ons gebied gegee.  Ons het kennis geneem van die ontsteltenis en ongelukkigheid oor die besluit […]


Verklaring van die Kerkraad oor Selfdegeslagverhoudings

Geskryf op

VERKLARING VAN DIE KERKRAAD OOR SELFDEGESLAGVERHOUDINGS Op 17 November 2015 het die kerkraad ‘n buitengewone vergadering gehou om die terugvoer van gemeentelede te bespreek. Ongeag die berigte in die media rakende die appélle wat ingedien is oor die Algemene Sinode 2015 se besluite, het die kerkraad voortgegaan met die vergadering. Nogtans het die totale onsekerheid […]


NG Elarduspark en Homoseksualiteit

Geskryf op

Ons wil graag inligting beskikbaar stel rakende die Algemene Sinode se besluit oor selfdegeslagverhoudings asook inligting vanuit ons gemeente.  Die volgende skakels is hier onder beskikbaar: Kerkraadsvergadering 13 Junie 2017 Ds. Dirkie van der Spuy se brief aan gemeentes. Verklaring van die kerkraad oor selfdegeslagverhoudings 17 November 2015. Die besluite van die Algemene Sinodes van […]


Die kerkraad van 27 Oktober 2015

Geskryf op

Die kerkraad van 27 Oktober 2015 se verklaring na aanleiding van die gemeente se terugvoer by die tafelgesprekke. (E-Nuus 522) Op Maandagaand 26 Oktober 2015 is ‘n geleentheid vir tafelgesprekke vir alle lidmate gereël oor die Algemene Sinode 2015 se besluite oor selfdegeslagverhoudings. Hierdie geleentheid is wyd gereklameer en uiteindelik het 96 lidmate dit bygewoon. […]


Die Algemene Sinode se besluite oor homoseksualiteit

Geskryf op

Die Algemene Sinode van 2004 besluit soos volg: HOMOSEKSUALITEIT 3.1  Dit is die roeping van die kerk om die evangelie van Jesus Christus in alle omstandighede en aan alle mense te bring.  Daarom is dit die kerk se taak om die lig van God se Woord ook op die terrein van menslike seksualiteit te laat val […]