Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee

Danie Vermaak

Teologiese identiteit van die NG Gemeente Elarduspark

Geskryf op

Die gemeente van NG Elarduspark is op saam met God op reis, soos elkeen van ons. Hier is waar ons onsself tans in die afgelope 10 jaar bevind en ‘n poging om ons merker op ons lewensreis te plot. Volg hierdie skakel om die dokument te lees oor ons Teologiese identiteit van die NG Gemeente […]


Verklaring van die Kerkraad oor Selfdegeslagverhoudings

Geskryf op

VERKLARING VAN DIE KERKRAAD OOR SELFDEGESLAGVERHOUDINGS Op 17 November 2015 het die kerkraad ‘n buitengewone vergadering gehou om die terugvoer van gemeentelede te bespreek. Ongeag die berigte in die media rakende die appélle wat ingedien is oor die Algemene Sinode 2015 se besluite, het die kerkraad voortgegaan met die vergadering. Nogtans het die totale onsekerheid […]


NG Elarduspark en Homoseksualiteit

Geskryf op

Ons wil graag inligting beskikbaar stel rakende die Algemene Sinode se besluit oor selfdegeslagverhoudings asook inligting vanuit ons gemeente.  Die volgende skakels is hier onder beskikbaar: Kerkraadsvergadering 13 Junie 2017 Ds. Dirkie van der Spuy se brief aan gemeentes. Verklaring van die kerkraad oor selfdegeslagverhoudings 17 November 2015. Die besluite van die Algemene Sinodes van […]


Die kerkraad van 27 Oktober 2015

Geskryf op

Die kerkraad van 27 Oktober 2015 se verklaring na aanleiding van die gemeente se terugvoer by die tafelgesprekke. (E-Nuus 522) Op Maandagaand 26 Oktober 2015 is ‘n geleentheid vir tafelgesprekke vir alle lidmate gereël oor die Algemene Sinode 2015 se besluite oor selfdegeslagverhoudings. Hierdie geleentheid is wyd gereklameer en uiteindelik het 96 lidmate dit bygewoon. […]


Die Algemene Sinode se besluite oor homoseksualiteit

Geskryf op

Die Algemene Sinode van 2004 besluit soos volg: HOMOSEKSUALITEIT 3.1  Dit is die roeping van die kerk om die evangelie van Jesus Christus in alle omstandighede en aan alle mense te bring.  Daarom is dit die kerk se taak om die lig van God se Woord ook op die terrein van menslike seksualiteit te laat val […]


Die Seniorbediening – kraal of kanaal?

Geskryf op

(1)    Inleidende opmerkings Hierdie wil nie ’n navorsingsartikel in die formele sin van die woord met voetnotas en bronnelys aan die einde wees nie. Dit het egter wel as basis (en word hiermee erkenning gegee) aan twee artikels deur onderskeidelik Prof. Herman Strydom van NWU en mnr. Syd Eckley van die organisasie Help Seniors. Hierdie […]


Waar kom die belydenisaflegging vandaan?

Geskryf op

Hierdie artikel is saamgestel deur die inhoud van Rick Osmer, Dr. Coenie Burger en deur gesprekke van die Algemene Sinode se taakspan vir kategese, asook gesprekke by die Noorde se Jeugkonferensie en Noordelike Sinode – daarom ook tweetalig. Die gebruik van die Belydenisaflegging in die NG Kerk, waar kom dit vandaan en hoe het dit […]


Wie is rêrig aan die stuur van jou lewens-4×4?

Geskryf op

Iemand het iewers gesê: Sien ‘n uitdaging in elke probleem in plaas daarvan om ‘n probleem in elke uitdaging te sien [Onbekend]. Die dag wat voorlê is VOL uitdagings – die grootste daarvan is die onbekendheid van dit wat wag! As ek en jy egter nie ELKE geleentheid AANGRYP nie, is ALLES verlore! Kom ons […]


Die geloof van tieners

Geskryf op

Ek het al baie gesien dat tieners slegs die geloof van hulle ouers aanneem. Dus kan ek seker nie net praat van die geloof van tieners nie, maar van tieners en hulle ouers? In haar boek, “Almost Christian”, skryf Kenda Creasy Dean oor ʼn nasionale navorsingsverslag (“National Study on Youth and Religion”) wat sy as […]


Shabat-ete saam met Professor Adrio König

Geskryf op

Terug na die Ou Testament? “A-godiste” beskuldig Christene daarvan dat hulle halfhartig is in hul omgang met die Bybel. Dit terwyl Deuteronomium 4:2, 12: 32, Jakobus 2:10 en Openbaring 22:18,19 uitdruklik sê dat niks uit die Bybel weggeneem mag word nie, maar dat die hele Bybel gehoorsaam moet word. Verder wil hulle weet hoe Christene […]