Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee

Sonya Snyders

Kompas 2017

Geskryf op

Wanneer ons ‘n geliefde verloor het, kan ‘n oor wat met deernis en liefde luister, ‘n skouer om op te huil, ‘n oproep op daardie spesiale dae soos die eerste verjaardag, huweliksherdenking, of Kersfees, die verskil wees tussen ‘n eensame, hartseer pad, of ‘n betekenisvolle tyd van rou en afskeid tot die punt waar die […]


Kerkraadsvergadering 13 Junie 2017

Geskryf op

Die NG Gemeente Elarduspark en die gesprek rakende homoseksualiteit. Gefinaliseer: Kerkraadsvergadering13 Junie 2017 Hierdie dokument verwoord die kerkraad en die gemeente van die NG Kerk Elarduspark se huidige verstaan en ingesteldheid rakende homoseksualiteit. Die bedoeling van hierdie dokument is nie om finale besluite te formuleer nie, maar om ’n verstaansraamwerk te skep sodat die gemeente […]


Verklaring oor rassisme

Geskryf op

Rassisme Rassisme steek oral in ons samelewing kop uit. Ons kan ander daarvoor blameer, die verlede, die politici, die winsmakers en die maghebbers, die opposisie en diegene wat óns tot vyand wil maak, maar die werklikheid is dat rassisme sonde is. Nie omdat ‘n politieke party so sê of mense probeer munt slaan uit gebeure […]


Kerkbode, 4 Desember 2015

Geskryf op

Vrae en antwoorde oor die appèlle Die opskorting van die Algemene Sinode se besluite oor selfdegeslagverhoudinge na die ontvangs van kennisgewings van appèl daarteen, het talle vrae laat ontstaan. Hier is van die vrae met antwoorde daarop: Wie het besluit om die Algemene Sinode se besluite op te skort? Niemand het dit besluit nie. Dit […]


Brief van ds Dirkie van der Spuy aan die gemeentes

Geskryf op

Na afloop van die vergadering van die Sinodale Diensraad van die Oostelike Sinode, skryf ons Voorsitter, Dirkie van der Spuy, soos volg: Ons het Donderdag 27 November vergader en uitvoerig aandag aan die skrywes van die gemeentes en ringe in ons gebied gegee.  Ons het kennis geneem van die ontsteltenis en ongelukkigheid oor die besluit […]


Sabbatstyd Junie 2015

Geskryf op

Sabbatstyd Junie 2015 – verslag aan kerkraad (NG Gemeente Elarduspark) deur Leon Westhof. INLEIDING Ek het Junie 2015 sabbatsverlof geneem en onder andere Skotland besoek.  Teologies gesproke het ek ‘n drieledige fokus gehad, naamlik St Columba wat in die 6e eeu nC geleef het en van die eiland Iona Skotland ge-evangeliseer het. Sy arbeid het […]


Hoe lees ons die Bybel?

Geskryf op

Oor hierdie saak kan dik boeke geskryf word.  In hierdie artikel wil ek bloot by 1 saak stilstaan en dit met ’n teksgedeelte illustreer. Die gevaar is dat ons die Bybel atomisties kan benader.  Dit beteken dat ons in die kleinste gedeelte denkbaar betekenis gaan soek en dit dan direk op ons situasie gaan aflees.  […]


Persverklaring deur Algemene Sinode – Nelson Mandela

Geskryf op

5 Desember 2013 HAMBA KAHLE, MADIBA! Nelson Rolihlahla Mandela het sy epiese reis hier voltooi. Hierdie reis sal opgeteken staan as een van die grootste en belangrikste ter wille van die waardigheid van mense, en in besonder vir die mense van hierdie land. In die laaste fase van hierdie reis, waar ons die toekoms van […]