Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee

Bankbesonderhede

Bankbesonderhede

Indien jy graag meer sinvolle in jou eie lewe wil ervaar, is jy welkom om ons Omgeebrosjure af te laai of selfs ook finansieel by te dra. Hier is ons bankbesonderhede

ABSA

Tjekrekening: 1500580174

Takkode: 631245

Spesifiseer asb: bv. dankoffer, 13de dankoffer, boufonds, brood op die water, CMR, Gr11 Kamp, ens.
Dui jou voorletters en van aan en stuur die bewys van betaling aan: finansies@ngelarduspark.org.za

Jy kan ons help om finansieel beter te beplan en deur middel van ‘n debietorder by te dra. Laai die debietordervorm hier af.

 

Jy kan ook met SnapScan hier ‘n foto neem om by te dra: