Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee

Bankbesonderhede

Bankbesonderhede

ABSA

Tjekrekening: 1500580174

Takkode: 631245

Spesifiseer asb: bv. dankoffer, 13de dankoffer, boufonds, brood op die water, CMR, Gr11 Kamp, ens.
Dui jou voorletters en van aan en stuur die bewys van betaling aan: finansies@ngelarduspark.org.za