Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee

Begrafnisse

Begrafnisse NG Elarduspark ondersteun ook met die afsterwe van ‘n geliefde en reël  van begrafnisse. Jy kan meer lees oor die fasiliteite om te sien wat beskikbaar is om te gebruik. Hou ingedagte dat ons gemeente ook ‘n gedenkmuur het. Die begrafnisondernemer bevestig die tyd en beskikbaarheid van die kerk met die koster.  (Martin Venter – 082 352 9906) Martin Venter reël ook vir ʼn orrelis tensy die familie iemand spesifiek versoek.  Die begrafnisondernemer moet dan met die kunstebediening skriftelik bevestig dat die persoon wel gaan speel. Indien die familie die dataprojektor wil gebruik vir ʼn fotoskou, moet dit 24 uur vooraf met die  kunstebediening gereël word.  R450.00 per uur moet dan by die kantoor inbetaal word vir personeel- en gebruikskostes. 

Laai leêr af

 

Kliek hier om die Begrafnisreëlingsvorm af te laai.

 

Reëlings

Vir begrafnisreëlings kontak:

Martin Venter

Martin Venter

Koster en terreinopsigter van NG Elarduspark.

Leraars wat gekontak kan word

Danie Vermaak

Danie Vermaak

Ek is verantwoordelik vir die hoërskool jeug en studente in ons gemeente. Die webwerf en IT val ook onder my verantwoordelikhede. Hierdie laat my hart warm klop! Ek hou daarvan om saam met ander mense te speel, stories te luister, boeke te lees en te leer. Vir ontspanning speel ek graag klavier, gaan stap met ons hondjies en kyk fliek.

Kobie Fourie

Kobie Fourie

Ek is getroud met Erna en ons het twee dogters. Erna is verpleegbestuurder by Medforum hospitaal. Ek is verantwoordelik vir die seniorbediening, siekesorg en neem ook die gebedsbediening waar. Die seniorbediening sluit ook in die Omega-bediening (persone wat geliefdes aan die dood afgestaan het) en die Dienssentrumbediening (die voorsiening van etes in sekere noodsituasies), asook sekere kliniek dienste. Siekesorg behels aan-huis, sowel as hospitaal besoeke.

Leon Westhof

Leon Westhof

As Leierleraar dien ek as voorsitter van die Kerkraad, Leraarsraad, Leiersforum en is oorhoofs verantwoordelik vir bestuursaangeleenthede. Ek dien ampshalwe op al die kommissies van die kerkraad. Daarbenewens hanteer ek en my vrou, Suzette, die Nuwe Lidmaatbediening en ek is ook betrokke by die Omgeebediening.

Maartje van der Westhuizen

Maartje van der Westhuizen

Ek is verantwoordelik vir die Kinder -en Ouerbediening in die gemeente en is ongelooflik opgewonde oor wat die Here deur hierdie bediening in mense se lewens doen. Ek is getroud met Zander en ons het 2 kinders. Zander is ook 'n predikant - in Tygerpoort gemeente.