Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee

Bou & Eiendomkommissie

Die Bou & Eiendomkommissie sien om na al die behoeftes en probleme wat mag ontstaan ten opsigte van die geboue – bestaandes en nuwes –  en die perseel. Voorstelle en aksie-planne word dan aan die ander kommissies wat ’n belang mag hê, voorgehou. Indien dit goedgekeur word, moet die Bou & Eiendomkommissie die projekbestuur behartig.

 

Eugene Meyer

Johan Vermeulen

Johan Vermeulen

Kobus Labuschagne

Kobus Labuschagne

Leon Westhof

Leon Westhof

As Leierleraar dien ek as voorsitter van die Kerkraad, Leraarsraad, Leiersforum en is oorhoofs verantwoordelik vir bestuursaangeleenthede. Ek dien ampshalwe op al die kommissies van die kerkraad. Daarbenewens is ek verantwoordelik vir die Siekebediening, hospitaalbesoek asook die 60+ bediening. My vrou, Suzette, doen sover moontlik besoeke saam met my.

Lucia Coetzee

Lucia Coetzee

Ek is die Gemeentebestuurder

Sarel du Plessis

Swannie Swanepoel