Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee

Argief: Artikels

Bevat al die artikels wat geplaas word.

Kompas 2017

Wanneer ons ‘n geliefde verloor het, kan ‘n oor wat met deernis en liefde luister, ‘n skouer om op te huil, ‘n oproep op daardie spesiale dae soos die eerste verjaardag, huweliksherdenking, of Kersfees, die verskil wees tussen ‘n eensame, hartseer pad, of ‘n betekenisvolle tyd van rou en afskeid tot die punt waar die […]


Kerkraadsvergadering 13 Junie 2017

Die NG Gemeente Elarduspark en die gesprek rakende homoseksualiteit. Gefinaliseer: Kerkraadsvergadering13 Junie 2017 Hierdie dokument verwoord die kerkraad en die gemeente van die NG Kerk Elarduspark se huidige verstaan en ingesteldheid rakende homoseksualiteit. Die bedoeling van hierdie dokument is nie om finale besluite te formuleer nie, maar om ’n verstaansraamwerk te skep sodat die gemeente […]


Verklaring oor rassisme

Rassisme Rassisme steek oral in ons samelewing kop uit. Ons kan ander daarvoor blameer, die verlede, die politici, die winsmakers en die maghebbers, die opposisie en diegene wat óns tot vyand wil maak, maar die werklikheid is dat rassisme sonde is. Nie omdat ‘n politieke party so sê of mense probeer munt slaan uit gebeure […]


Brief van ds Dirkie van der Spuy aan die gemeentes

Na afloop van die vergadering van die Sinodale Diensraad van die Oostelike Sinode, skryf ons Voorsitter, Dirkie van der Spuy, soos volg: Ons het Donderdag 27 November vergader en uitvoerig aandag aan die skrywes van die gemeentes en ringe in ons gebied gegee.  Ons het kennis geneem van die ontsteltenis en ongelukkigheid oor die besluit […]


NG Elarduspark en Homoseksualiteit

Ons wil graag inligting beskikbaar stel rakende die Algemene Sinode se besluit oor selfdegeslagverhoudings asook inligting vanuit ons gemeente.  Die volgende skakels is hier onder beskikbaar: Kerkraadsvergadering 13 Junie 2017 Ds. Dirkie van der Spuy se brief aan gemeentes. Verklaring van die kerkraad oor selfdegeslagverhoudings 17 November 2015. Die besluite van die Algemene Sinodes van […]


Die kerkraad van 27 Oktober 2015

Die kerkraad van 27 Oktober 2015 se verklaring na aanleiding van die gemeente se terugvoer by die tafelgesprekke. (E-Nuus 522) Op Maandagaand 26 Oktober 2015 is ‘n geleentheid vir tafelgesprekke vir alle lidmate gereël oor die Algemene Sinode 2015 se besluite oor selfdegeslagverhoudings. Hierdie geleentheid is wyd gereklameer en uiteindelik het 96 lidmate dit bygewoon. […]


Die Algemene Sinode se besluite oor homoseksualiteit

Die Algemene Sinode van 2004 besluit soos volg: HOMOSEKSUALITEIT 3.1  Dit is die roeping van die kerk om die evangelie van Jesus Christus in alle omstandighede en aan alle mense te bring.  Daarom is dit die kerk se taak om die lig van God se Woord ook op die terrein van menslike seksualiteit te laat val […]


Sabbatstyd Junie 2015

Sabbatstyd Junie 2015 – verslag aan kerkraad (NG Gemeente Elarduspark) deur Leon Westhof. INLEIDING Ek het Junie 2015 sabbatsverlof geneem en onder andere Skotland besoek.  Teologies gesproke het ek ‘n drieledige fokus gehad, naamlik St Columba wat in die 6e eeu nC geleef het en van die eiland Iona Skotland ge-evangeliseer het. Sy arbeid het […]


Die Seniorbediening – kraal of kanaal?

(1)    Inleidende opmerkings Hierdie wil nie ’n navorsingsartikel in die formele sin van die woord met voetnotas en bronnelys aan die einde wees nie. Dit het egter wel as basis (en word hiermee erkenning gegee) aan twee artikels deur onderskeidelik Prof. Herman Strydom van NWU en mnr. Syd Eckley van die organisasie Help Seniors. Hierdie […]


Hoe lees ons die Bybel?

Oor hierdie saak kan dik boeke geskryf word.  In hierdie artikel wil ek bloot by 1 saak stilstaan en dit met ’n teksgedeelte illustreer. Die gevaar is dat ons die Bybel atomisties kan benader.  Dit beteken dat ons in die kleinste gedeelte denkbaar betekenis gaan soek en dit dan direk op ons situasie gaan aflees.  […]