Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee

Finansiële Kommissie

Die Finansiële Kommissie neem besluite ten opsigte van die gemeente se finansiële behoeftes en verwys ook toepaslike sake na die Kerkraad vir besluitneming om die stand daarvan gereeld te monitor.

Christo Erasmus

Leon Westhof

Leon Westhof

As Leierleraar dien ek as voorsitter van die Kerkraad, Leraarsraad, Leiersforum en is oorhoofs verantwoordelik vir bestuursaangeleenthede. Ek dien ampshalwe op al die kommissies van die kerkraad. Daarbenewens is ek verantwoordelik vir die Siekebediening, hospitaalbesoek asook die 60+ bediening. My vrou, Suzette, doen sover moontlik besoeke saam met my.

Lucia Coetzee

Lucia Coetzee

Ek is die Gemeentebestuurder

Michael Britz

Mieke Strydom

Nico Saayman

Nico Williams