Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee

Groepe

35+

Om enkellopendes wat dieselfde belangstellings deel te betrek om op beide sosiale en geestelike vlakke te groei.      


60+

Die 60+ bediening stel hom ten doel om vir mense so “jonk” as 60 jaar en ouer, kanale te skep wat hulle in staat stel om beter met die gemeente en al sy doelwitte te integreer, maar ook ter selfdertyd om in eiesoortige behoeftes te voorsien.   Aktiwiteite en aksies: (I) Bybelstudie Hier ondersoek en […]


Alpha Huwelikskursus

Die Alpha Huwelikskursus is ’n ruimte wat geskep word waar ’n egpaar vir sewe aande kan uitgaan op ’n “date” om saam te kuier en te gesels oor hulle verhouding, onder die begeleiding van ’n video-aanbieding. Die fokus is op kommunikasie en om tyd te maak vir mekaar.


Alpha Kursus

Alpha is ‘n inleidende kursus tot die Christelike geloof en bestaan uit 6 sessies wat handel oor die sleutelaspekte van Christenskap. Die kursus duur ses weke met een sessie per week op ‘n Woensdag om 18:45.   Die normale program vir elke weeksaand bestaan uit die volgende: Kos – Aandete word saam geniet sodat daar tyd is om […]


Bediening aan Huiswerkers

Bediening aan huiswerkers deur anderstalige eredienste op Sondae, huisbesoeke en geestelike ondersteuning. Die dienste vind plaas op ‘n Sondagmiddag van 14:00 af in die Blousaal. Ek kan omgee deur: My huiswerker aan te moedig om in te skakel.


België Sending

Ons is al vir die afgelope 15 jaar betrokke by die Evangeliese Gemeente Deinze ‘De Fontein’ met plaaslike evangeliesasiewerk en gemeente ondersteuning. Elke tweede jaar word daar ‘n uitreik na Deinze gereël.


Brood op die Water

Die kosblik fokus daarop om voedsel te voorsien aan persone wat tydelik nie in hulle eie behoeftes kan voorsien nie. Streng riglyne word gestel om te verseker dat persone nie afhanklik raak van hierdie hulp nie, maar voortdurend daarna bly streef om selfstandig te funksioneer. Ek kan omgee deur: ‘n Kospakkie teen R275 per maand […]


Bybelstudie

Woensdae ( behalwe die eerste Woensdag van elke maand en gedurende skoolvakansies) word Bybelstudie om 09:30 in die Blousaal gehou. Daar mag egter uitsobnderings wees. Sien asseblief ook ons kalender.


CMR Elarduspark

Die CMR Elarduspark lewer ‘n omvattende, maatskaplike diens aan die gemeenskap om mense sosiaal,  emosioneel en ekonomies te bemagtig. Dienste sluit in statutêre werk, terapeutiese dienste, aannemings, groepwerk, en gemeenskapswerk.   Ek kan omgee deur: Hulp aan te bied met die vervoer van mense na bv. ‘n kliniek Finansiële ondersteuning. Beeld kinderfonds te ondersteun. Die […]


Connect – Studente

Ons glo dat elke student (matrieks is ook welkom) ‘n veilige ruimte moet hê waar daar oor die lewe saam gesels, gedink en gekuier kan word! Connect is juis dan die plek vir jou! Dit funksioneer soos ‘n omgeegroep wat weekliks op ‘n Woensdagaand van 19:00-21:00 in die Herberg (ou pastorie gebou op die kerkgrond agter die […]


Dienssentrum-bediening

Hierdie bediening gaan van n dienssentrum konsep of beginsel uit. ‘n Dienssentrum se primêre doel is om ‘n ondersteuningsnetwerk vir seniors te skep, wat hulle in staat stel om so lank moontlik selfstandig in eie omgewing te funksioneer, voordat die opsie van n outehuis of aftree-oord uitgeoefen moet word. Met ondersteuningsnetwerk word bedoel die voorsiening van […]


Dissipelskapjaar Vol.1 / Belydenis van Geloof

Welkom by jou Dissipelskapjaar Vol.1. Hier doen ons Belydenis van geloof op ‘n nuwe manier! Hoekom bely ons ons geloof voor die gemeente? Die wortels van die openbare belydenis van geloof lê in die doop-liturgieë van die vroeë kerk. Met verloop van tyd het die bediening van die doop en die sogenaamde konfirmasie van mekaar […]


Doopbediening en Doopvoorbereiding

INLIGTING Doopbediening vind normaalweg op die eerste Sondag van elke maand plaas. Raadpleeg asb die gemeentekalender. Aangesien ons graag ouers in staat wil stel om die ryk betekenis van die doop te verstaan en te ervaar, bied ons vooraf deeglike doopvoorbereiding aan. Die doopvoorbereiding vind eenmaal per kwartaal plaas in ‘n reeks van 4 byeenkomste […]


Egskeidingsbegeleiding

Egskeiding kan as die “dood” van ‘n huweliksverhouding gesien word. Die resultaat is dikwels ‘n mallemeule toestand waar gebeure en gevoelens vermeng en verstrengel raak. Kom word begelei in ‘n proses waar gebeure en gevoelens van mekaar geskei word om rasioneel te besin en tot insig te kom oor wat tot die dood van die […]


Elohim Koffiewinkel

EloHim is NG Elarduspark se eie koffiewinkel en is geleë by die kerkkantoor en Mediasentrum in die kerkgebou. Kom kuier saam en geniet ‘n heerlike koppie koffie of cappuccino en ‘n sny koek, tert, of quiche by eloHim. Nog vele meer drinkgoed asook toebroodjies op die spyskaart om van te kies. Besigheidsure: Maandag tot Vrydag: […]


Finansiële Beplanning

Persone in nood word ondersteun in hulle finansiële beplanning en bestuur. Ons het ‘n netwerk van kundiges  wat mense in finansiële nood kan bystaan met advies ten opsigte van basiese finansiële beplanning, of die opstel van ‘n begroting.   Ek kan omgee deur my kundigheid aan te bied om mense met finansiële beplanning te help. […]


Finansiële Ondersteuning

Alimentasie (finansiële ondersteuning) Finansiële ondersteuning word bestuur deur ‘n alimentasie komitee wat saamgestel is deur onder andere mense met finansiёle kundigheid. Riglyne vir hulpverlening fokus daarop om mense deur ‘n tydelike krisis te ondersteun, sodat hulle weer selfstandig op hulle eie kan funksioneer. Ons het ook ‘n netwerk van professionele en besigheidsmense wat hulle dienste teen verlaagde tariewe aanbied, bv […]


Frankryk Sending

Ons gemeente ondersteun Ds. Johan Bloemhof met kinderevangelisasie in Frankryk. Hulle versprei inligtingspakke in gemeenskappe wat die deur oopmaak vir persoonlike gesprekke.   Ek kan omgee deur: Finansiële, emosionele en gebedsondersteuning aan die Bloemhofs.    


Free to Serve

Free to Serve is ‘n internasionale sending organisasie wat vanuit ons gemeente ontwikkel het. Hulle werk in Suid-Afrika en Indo-China, en spits hulle veral toe op opleiding van kerkleiers.   Ek kan omgee deur: Finansiële, emosionele en gebedsondersteuning aan Johann, Elna en die span.    


Gasvryheid

Om lidmate, besoekers en vreemdelinge by byeenkomste hartlik en gasvry te ontvang en te bedien met Jesus se liefde – sodat hulle Sy liefde sal ervaar en sal tuis voel by die byeenkoms en in die gemeente. Om na oggenddienste en elke aanddiens (soek nog vrywilligers om hiermee te help, asb.), tee/koffie vanuit die kombuis […]


Gaybediening

Spreek die besondere behoeftes, omstandighede en pastorale behoeftes van gay persone, hul ouers, families en vriende aan, want almal is welkom by ons.


Gebedsbediening

Die gebedsbediening vind sy motivering in Handelinge 2:42. Die Nuwe Testamentiese kerk het hulle op vier beginsels “heelhartig toegelê” (die betekenisveld van die Grieks impliseer om ook met inspanning met iets te volhard, ten spyte selfs van moontlike teenstand of moeilikhede). Een van hierdie kernsake was gebed.  Die doel van hierdie bediening wil dus wees om die saak […]


Happy Hour (20 somethings)

Nee, Happy Hour is nie ‘n tyd by die kerk wat jy twee-vir-die-prys-van-een kan kry nie… Dit is ‘n 20 somethings bediening wat vir jongmense deur jongmense op ‘n weeklikse basis gehou word. Dit is ‘n samekoms van jongmense wat bestaan uit studente en jongwerkendes (19-27).  Dus die ideale plek om vir jongbelydenes en kerkvervreemdes […]


Herwinningsprojek

In die begin het God na die aarde gekyk en verklaar: “Alles is goed”. Hy het vir die mens die opdrag gegee om die aarde te bewerk en te bewaar. Herwinning is deel van die bewaring. Bring asseblief al julle ou papier en glas kerk toe. Die papierbydrae verseker ’n maandelikse inkomste aan Ons Huis. […]


Huisgeloof

  Waar kom ons belangstelling oor die onderwerp vandaan? Vanuit ons take wat ons opgedra is, het ons ’n intense belangstelling om individue,  families, kinders en jongmense te begelei om die Here te leer ken, lief te hê en in ’n verhouding met Hom te lewe, sodat hulle deel kan wees van God se gestuurde […]


Huiswerkerskamp

Een maal per jaar word ‘n naweekkamp gehou waar huiswerkers van ons omgewing bederf word. ‘n Spreker en aktiwiteite fokus op hulle geestelike verryking. In aanloop tot die kamp word daar ook ‘n dag byeenkoms by die kerk gehou. Sop en broodjies vir die dag, word deur gemeentelede gemaak en geskenk.   Ek kan omgee […]


Huweliksvoorbereiding

Hierdie bediening bied aan voornemende egpare die ruimte en vryheid om hulle unieke verhouding te beplan en te ontwerp. Dit word as ‘n werkswinkel aangebied waar almal saam gesels en in mekaar se stories deel. Dit strek oor ses sessies en word deur Dr Faure Louw aangebied.


Jaarlikse Handwerk Projek

Elke jaar word ‘n projek aangepak waar die gemeente geleentheid kry om hulle gawes aan te bied deur handwerk items te maak wat dan aan mense in nood geskenk word.   Ek kan omgee deur: Die aankondigings dop te hou vir besonderhede van die jongste projek wat gewoonlik vroeg in die jaar aangekondig word.  


Jacob’s Well

Each branch of Jacob’s Well aims to build up a growing network of churches, organisations, businesses and individuals that are passionate and keen to be more effective in their help to the people in their communities that find themselves without any form of regular and self-sustainable income.  This support network usually consists of local Job […]


Jakarandakinderhuis (Huis 13)

Huis 13 akkommodeer tans 13 seuns tussen die ouderdomme van 7 en 15 jaar. Ondersteuning vind plaas deur finansiële, materiële, geestelike en emosionele bystand. Die jeug van Elarduspark gemeente reik ook Sondag aande gereeld uit na die koffiekroeg by die kinderhuis. Ek kan omgee deur: My vaardighede aan te bied om met programme wat die kinderhuis […]


Junior Kinderkerk Gr 1-3

Die Gr 1-3 kinderkerk vind Sondae tydens die skoolkwartale 8:00 en 9:45 tydens die dienste in die Oinos saal plaas.Kinders kom vir die eerste 20 minute van die diens na die kerk en beweeg dan saam met hulle kategeet uit na die Oinos. In die Oinos saal word ‘n les in die groot groep aangebied […]


Kersfees Projek

In die gees van die feestyd, reik ons uit na veral kinders wat swaarkry. Die gemeente skenk geskenke en/of geld waarmee geskenke gekoop kan word. Pakkies word dan opgemaak wat aan die kinders uitgedeel word.   Ek kan omgee deur: Fondse / geskenke te skenk Om te help om pakkies toe te draai    


Khomani Uitreik

Die gemeente reik twee keer per jaar, in April en September, uit na die Khomani San gemeenskap in Andriesvale. Die gemeenskap word gekenmerk deur armoede en werkloosheid, met gepaardgaande sosiale probleme soos middel afhanklikheid en gesinsgeweld. Tydens die uitreike word voedselvoorrade, klere, komberse en huishoudelike artikels geskenk aan sowat 770 mense. VOLGENDE UITREIK: 3 – […]


Kinderbediening

In hierdie gemeente is kinders baie welkom! Die Erediens en kategese word vir hulle geïntegreer. Daar word dus in een byeenkoms in die groot groep (erediens) sowel as in die kleingroep (kategese) gewerk ten einde die boodskap van die Skrif in die lewe van die kind vas te lê. In die onderrig word in hoofsaak […]


Kleretrommel

Die kleretrommel is ‘n projek waar gebruikte klere, linne, speelgoed, meubels en toerusting deur gemeentelede geskenk en dan uitgedeel word aan persone wat behoefte daaraan het. Hierdie klere en toerusting word ook versprei aan projekte van die gemeente en ander individue wat deur die maatskaplike werkers geïdentifiseer en verwys is.   Ek kan omgee deur: […]


Kleuterkerk 4-6 jaar

Die Kleuters is ‘n baie lekker en energieke groep. By die Kleuterkerk fokus ons daarop om vir die kinders Bybelverhale te leer op interessante maniere. Ons hou saam poppekas, sing saam en doen aktiwiteite om die boodskap vas te lȇ. Die groep kom eers almal saam bymekaar en deel dan na die les op in […]


Kliniekdienste

Op Woensdagoggende, twee tot drie keer per maand kan jy jou bloeddruk en suikertelling laat meet. Spesifieke datums word op die kalender aangedui.   Kontak: Erika Botha  012 9974919 / 0724476820


Kompasbediening

Bied ondersteuning in tye van verlies en rou met ‘n oor om te luister en praktiese raad. Ek kan omgee deur My vaardighede aan te bied en deel van die span te word Mense wat by hierdie ondersteuning kan baat vind, aan te meld.


Manne van die Woord

Manne van die Woord @ NG Elarduspark Ons wil graag vir jou baie welkom heet by Manne van die Woord @ NG Elarduspark . Ons kom ELKE Woensdag– en Saterdagoggende om 05:30-06:30 in die Artossaal bymekaar. Die idee is dat jy die tyd saam met ons BAIE MOET geniet, daarom kan jy gerus ontspan en […]


Mediasentrum

Ons mediasentrum funksioneer soos ‘n biblioteek waar jy die volgende kan uitneem: Geestelike boeke Bybelverhale vir kinders CD’s DVD’s Bybelstudies (ook vir kleingroepe) Christelike fiksie Kom lees die volgende hier: Artikels oor aktuele sake Bybel-naslaanbronne Christelike tydskrifte Kom kry gerus ‘n gratis pamflet oor ‘n wye reeks onderwerpe.   Hier is ook internet beskikbaar. Kom soek, kuier en […]


Missionêre Liefdesdiens

Die NG gemeente Elarduspark verklaar dat ons God se liefde wil uitleef vir alle mense, oor alle grense heen. Dit is dan hierdie geloofsverklaring wat agter ons Missionêre Liefdesdiens die dryfveer is. Dit is vanuit God se liefde vir ons, wat ons met liefde wil optree teenoor alles mense. Dit maak nie saak wie hulle […]


Mosesprojek

Ons is ‘n selgroep wat in 2009 gelei is na babas van werklose ouers in Elandspoort. Ons voorsien ‘n groep van ongeveer 20 babas op ‘n slag van formulemelk vir elke voeding op ‘n tweeweeklikse basis, sodat hierdie babas se ontwikkeling optimaal kan plaasvind deur behoorlike voeding. Ons bou verhoudings met die mammas en die […]


Namibië Vital Contact

Louis en Therese Conradie word deur die gemeente ondersteun in hulle werk in Windhoek, Namibië. Hulle bring verandering deur gebed, leierskapsontwikkeling en ondersteuning van plaaslike leiers.   Ek kan omgee deur: Hulle emosioneel te ondersteun deur e-posse te stuur, en vir hulle bediening te bid.    


Nellmapius Uitreik

‘n Omgeegroep ondersteun die organisasie “Women for Change” wat daagliks sop aan 70 bejaardes en 325 kinders in die Nelmapius woongebied voorsien, kinders na skool met hul huiswerk help, en vroue bemagtig deur die maak van artikels wat verkoop kan word.   Die omgeegroep staan Dinah by met finansiёle en algemene advies om die volhoubaarheid […]


Noord-Thai Sending

Noord-Thai sending Rynier Kruger is deur die gemeente gestuur en werk in die noordelike Thailand. Sy fokus is vriendskapsevangelisasie.   Ek kan omgee deur Rynier te ondersteun deur e-posse en om vir sy bediening te bid.    


Omega-bediening

‘n Bediening om persone wat ‘n geliefde aan die dood afgestaan het, te ondersteun en te begelei. Byeenkomste vind vier keer per jaar plaas en neem verskillende vorme aan. Dit wissel van gesprekke oor “verlies” tot die optrede van gaskunstenaars. Omdat almal dieselfde ervaring deel kan daar n spontane ondersteuningsnetwerk van onderlinge verstaan, omgee en bemoediging […]


Omgeegroepe

Een van ons diepste menslike behoeftes is om deel te wees en te behoort. In ‘n samelewing van heinings en haas leef ons geïsoleerd. Ons mis uit op diep, betekenisvolle verhoudinge en die waarde van ‘n geloofgemeenskap. Dit is wat ‘n Omgeegroep jou bied… ‘n plek waar jy kan BEHOORT, net soos jy is. ‘n […]


Ons Huis

Ons Huis is ‘n projek wat deur die ring van Elarduspark (NG Elarduspark, NG Moreletapark en NG Oosterlig) gestig is. Dit is ‘n voltydse tuiste en aktiwiteitsentrum vir mense wat verstandelik gestremd is. Dit bied die mense die geleentheid aan die mense om deel te wees van ons gemeenskap. Hulle word fisiek versorg en geestelik […]


Ouerleiding: Positiewe Ouerskap

Ouerskap is die een belangrike saak wat dikwels aangepak word sonder enige opleiding, terwyl ander persone wat met kinders werk oor deeglike, gespesialiseerde opleiding moet beskik. Daarom word die program Positiewe Ouerskap tweemaal per jaar (op Sondagmiddae) in ons gemeente aangebied. Hierdie program wil ouers ‘n fondament gee om op te bou sodat hulle ‘n […]


Pastorale Spreekkamer

Die pastorale spreekkamer is ‘n plek waar stories van pyn, hartseer en ook vreugde gedeel en deurgewerk word. Mense word ondersteun en bemagtig om op nuwe maniere na hulle lewensverhale te kyk. Die spreekkamer word beman deur Dr Faure Louw (pastorale berader).   Kontak: Amanda Venter 012 345 1144 cmr@ngelarduspark.org.za


Personeeluitreik

Die personeel van NG Elarduspark reik jaarliks uit na ‘n groep mense wat in nood verkeer.   Ek kan omgee deur: Voorstelle te maak en saam te kom, of geskenkpakkies te borg.    


PeuterKerk 2-3 jaar

By die peuterkerk hou ons van leer deur te speel. Ons bak en brou, sing liedjies, speel speletjies en leer so van die Here. Die Peuterkerk vind Sondae tydens skoolkwartale 8:00 en 9:45 tydens die dienste in die BLOUSAAL plaas. Kinders tussen die ouderdomme van 2 en ‘n hlaf en 4 jaar woon die Peuterkerk […]


Pilates Oefeninge

‘n Gekwalifiseerde fisioterapeut bied Pilates oefeninge aan in die Artossaal op Donderdae 09:00 – 09:45. Kontak: Marlize Ferreira 012 3454892


Potgooi

Welkom by NG Elarduspark se podcasts bediening. Ons wil jou graag help om nie net die erediensruimte as heilig te beleef nie, maar ook jou lessenaar, bed en voertuig! Daarom wil ons jou graag help om die omgee en liefde van God vir jouself te kan ontdek. God se liefde en omgee is soos sonlig […]


Senior Kinderkerk Gr 4-6

Die Graad 4-6 kinderkerk vind Sondae tydens die skoolkwartale 8:00 en 9:45 tydens die dienste in die Artos saal plaas. Kinders kom vir die eerste 20 minute van die diens na die kerk en beweeg dan saam met hulle kategeet uit na die Artos saal. In die Artos saal word ‘n les in die groot […]


Siekebediening

Doen pastorale besoek aan siekes in hospitale, asook aan huis.   Kontak: Kobie Fourie Tel. (012) 6620836 Sel 0835118667


Tafelgesprekke

Tafelgesprekke is ‘n geleentheid om ‘n verdieping in jou geestelike lewe te ervaar. Kom eet saam met ons en sien hoe God Homself aan jou voorstel as ‘n Herder. Kom hoor ook hoe ander Christene vir God as Herder in hulle alledaagse lewe ervaar.   Tafelgesprekke begin 16 Augustus op Donderdae 19:00-20:30 vir 6 weke […]


Thusanang

Die bediening fokus daarop om huiswerkers van die omgewing te bemagtig deur die aanleer van naaldwerk vaardighede, om sodoende hulle eie klere te maak en te herstel of  ‘n ekstra inkomste te verdien. Dit is ook ‘n geleentheid waar die evangelie aan hulle bedien word.   Ek kan omgee deur: Hulp ten opsigte van onderrig […]


Verander Jeugbediening

By ons Jeugbediening is ons konstant besig om onsself twee vrae te vra: 1) Wat kan ek verander of anders doen om meer volgens die wil van die Here te lewe; 2) Hoe kan ek vir-ander mense ‘n voorbeeld van God se liefde wees. Daarom staan ons Jeugbediening bekend as VERANDER. Hierdie is nie net […]


Verander Jeugbestuur

Die Jeugbestuur bestaan uit verskeie verteenwoordigers vanuit die jeugbediening, Ons is verantwoordelik vir alles wat in die gemeente gebeur wat met die jeugbediening te doen het. Ons kom elke eerste Donderdag van elke maand 18:30-20:30 in die Herberg bymekaar. Ons doel is om altyd seker te maak dat ons by die 5 waardes van die Jeugbedinning […]


Verander Jeuggroepe

Na ons Jeugdiens kom almal bymekaar in hulle jeuggroepe, op hulle eie kreatiewe en persoonlike maniere. Dit is hier waar ons die boodskap van die preek verder vas lê en in meer diepte oor die tema van die aand gesels en mekaar uitdaag om ‘n verskil te gaan maak. Behalwe vir dit, is dit ook […]


Voorbereiding vir Aftrede

Hierdie bediening bied ‘n ruimte waar mense wat nog moet aftree en mense wat reeds afgetree het in mekaar se ervarings, wyshede, vrese, verwagtings, uitdagings en kreatiewe planne kan deel. Die wat nog moet aftree word begelei op hierdie reis en vir die wat reeds afgetree het, word geleenthede geskep om steeds sinvol by die gemeenskap […]


Vriende van die Gemeenskap van Elarduspark

Ons wil graag ‘n netwerk vestig van mense wat betrokke wil raak by hulle gemeenskap.   Ek kan omgee deur by die vriende van Elarduspark aan te sluit en my gawes/kundigheid aan te bied.  Dit kan enigiets wees: as jy ’n haarkapper is en graag ‘n bydae wil maak, kan jy aanbied om iemand wat […]