Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee

Omgeegroepe

Vriende hande

GROEPSINDELING VAN SELGROEPE

NOEMNAAM VAN
Francois du Toit
Jurgens Maartens
Eugene Poolman
Kobus Labuschagne
Miemie Oosthuizen
 Jan Theron
Willem Davel
Cas Bosman
Anita Mienie
Johan le Roux
Clifford Weinmann
Jannie Dry
Rita Pretorius 35+
Anton Boswell
Blackie Swart
Andre Blom
Thinus & Helena Grobler
Louis Bothé

 

Kobie  Fourie
Johan Brenkman
Leonora Brewis
Isobel Conradie
 Estelle Troostheide
Oom Nic Janse van Rensburg
Ann Nel
Dawie Schöltz
 Jannie Venter
 Jan van der Vyver

 

Leon Westhof
Ralene Cloete
Jarus Bosman
Louis le Grange
Pieter Vorster
 Frits Thuynsma

 


BELYDENIS
Ek verklaar saam met jou/julle as Omgeegroep die volgende as belydenis:

 • Ons eer God as die middelpunt van ons lewe;
 • Ons aanvaar mekaar as die familie van die Here;
 • Ons groei (saam) om (meer) soos Christus te wees;
 • Ons dien mekaar met ons gawes;
 • Ons reik uit na ‘n wêreld in nood.

Wat die Gesinsverklaring betref, neem vrymoedigheid om julle eie verklaring hieruit te ontwikkel. GESINSVERKLARING

 • Die Here is hier!
 • Hy is ons Vader wat ons met Sy hele hart liefhet, en ons is Sy kinders.
 • Saam vorm ons ‘n geestelike familie wat die hele week liefde teenoor mekaar uitleef.
 • Hier by ons samekoms word ons eenheid met Jesus Christus en met mekaar sigbaar.
 • Ons doel is:
  • om God ons Vader te loof en te eer as die Middelpunt van ons lewe;
  • om mekaar onvoorwaardelik te aanvaar as boeties en sussies van Jesus Christus; klein en groot;
  • om SAAM as Omgeegroep te groei om meer soos Jesus Christus te word;
  • om mekaar onselfsugtig te dien met al die gawes wat die Heilige Gees aan ons leen;
  • om in gehoorsaamheid aan Hom, Sy beeld uit te dra (sodat ander Hom ook as Vader kan leer ken) deur uit te reik na die wêreld in nood rondom ons.

OMGEEGROEP-OOREENKOMS Die volgende sake moet as groep met mekaar gekontrakteer en saamgestem word. Moenie alles op een slag probeer nie maar versprei dit soos julle groep dit goedvind:

 • Begin stiptelik, al is almal nog nie daar nie (as dit julle styl is).
 • Berei biddend voor vir elke byeenkoms. Kry sitplekke reg. Speel sagte geestelike musiek as hulle aankom. Kry hindernisse uit die pad (hond, kat, telefoon, ens.).
 • Roep groeplede op om byeenkomste gereeld by te woon.
 • Sluit opnuut aan die begin van die jaar ‘n ooreenkoms met mekaar.
 • Begelei jou Omgeegroep om openlik met mekaar te praat. Verskillende opinies is stimulerend en verrykend. Liefde en verdraagsaamheid word aangeleer. Wees sensitief om nie sekere lede se sienswyses en opinies openlik bo ander lede s’n te verkies nie. Vertrou die Heilige Gees om alle opinies en menings (selfs verskille) aan te wend om die Here se saak te bevorder.
 • Motiveer lede om oop te maak en te getuig en in mekaar se lewens betrokke te wees.
 • Moedig groeplede aan om probleme wat hulle geestelike verhouding negatief beïnvloed op die gebedslys te plaas.
 • Pols die groep oor hul eie persoonlike geestelike lewe en laat hulle hulself evalueer. Deel met mekaar oor elkeen in die groep se belewenis van die byeenkoms en hoe elkeen daaroor voel en dink.
 • Gee aan elke groeplid ‘n spesifieke vraag om voor te berei vir die volgende week.
 • As Fasiliteerder moet jy toesien dat die opdrag aan die einde van elke byeenkoms getrou deur groeplede uitgevoer word en dat almal daaroor terugrapporteer. Ons moet mekaar help om nie net hoorders van die Woord wees nie, maar ook daders daarvan te wees.
 • Aanvaar dat almal nie dieselfde persoonlikheid of geaardheid het nie en nie ewe veel praat nie. Iemand wat stilbly, is nie noodwendig onbetrokke nie.
 • Die Omgeegroep kan in kleiner groepies van twee of drie verdeel waar bespreking makliker kan verloop
 • Wees geduldig en laat ruimte vir lede wat nog nie die vrymoedigheid het om hardop te bid of persoonlik iets te deel nie.
 • As Fasiliteerder moet jy besef dat jy jou groeplede nie tot ‘n dieper geestelike vlak kan lei

NAVRAE: Danie Vermaak – danievermaak@ngelarduspark.org.za of; 082 0717 640

Boekrak

Versoek om deel te word van hierdie groep