Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee

Kerkraad

Die Kerkraad het breedweg ’n tweeledige taak, naamlik om die rigting van die gemeente te bepaal en om die geestelike welsyn in die gemeente te bepaal.  Die gawe van onderskeiding is dus vir die Kerkraad belangrik in die uitvoering van pligte.  Benewens hierdie fokus in geestelike leiding, bly die Kerkraad ook in finale instansie die regspersoon van die gemeente.

 

Annene Brink

Annene Brink

Coenraad van Beek

Coenraad van Beek

Danie Vermaak

Danie Vermaak

Ek is verantwoordelik vir die gasvryheid en nuwe lidmate bediening in ons gemeente. Dus wil ons graag sien dat jy tuis voel en iets van God se liefde in ons gemeente beleef. Ek is ook verantwoordelik vir die omgeegroepe en dus die wonderlike mense in ons gemeente met mekaar te verbind. Die webwerf en IT val ook onder my verantwoordelikhede. Hierdie laat my hart warm klop! Ons noem hierdie ons digitale bediening. Ek hou daarvan om saam met ander mense te speel, stories te luister, boeke te lees en te leer. Vir ontspanning speel ek graag klavier, gaan stap met ons hondjies en kyk fliek.

Engela Petzer

Engela Petzer

Gerhard Olivier

Gerhard Olivier

Jaco Breytenbach

Jaco Breytenbach

Jannie Dry

Jannie Dry

  • (084) 847-4071

Jurgens Maartens

Jurgens Maartens

Kobie Fourie

Kobie Fourie

Ek is getroud met Erna en ons het twee dogters. Erna is verpleegbestuurder by Medforum hospitaal. Ek is verantwoordelik vir die seniorbediening, siekesorg en neem ook die gebedsbediening waar. Die seniorbediening sluit ook in die Omega-bediening (persone wat geliefdes aan die dood afgestaan het) en die Dienssentrumbediening (die voorsiening van etes in sekere noodsituasies), asook sekere kliniek dienste. Siekesorg behels aan-huis, sowel as hospitaal besoeke.

Kobus Labuschagne

Kobus Labuschagne

Leon Westhof

Leon Westhof

As Leierleraar dien ek as voorsitter van die Kerkraad, Leraarsraad, Leiersforum en is oorhoofs verantwoordelik vir bestuursaangeleenthede. Ek dien ampshalwe op al die kommissies van die kerkraad. Daarbenewens hanteer ek en my vrou, Suzette, die Nuwe Lidmaatbediening en ek is ook betrokke by die Omgeebediening.

Lucia Coetzee

Lucia Coetzee

Ek is die Gemeentebestuurder

Marieke Fourie

Marieke Fourie

  • (076) 479-4073

Petru Olivier

Petru Olivier