Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee

Kerkraad

Die Kerkraad het breedweg ’n tweeledige taak, naamlik om die rigting van die gemeente te bepaal en om die geestelike welsyn in die gemeente te bepaal.  Die gawe van onderskeiding is dus vir die Kerkraad belangrik in die uitvoering van pligte.  Benewens hierdie fokus in geestelike leiding, bly die Kerkraad ook in finale instansie die regspersoon van die gemeente.

 

Attie Du Toit

Attie Du Toit

Annene Brink

Annene Brink

Charles Le Roux

Charles Le Roux

Christian Oberholzer

Christian Oberholzer

Ek is die jeugleraar by die gemeente en is verantwoordelik vir die Hoërskool leerders, student en jong werkendes. Ek is mal daaroor om saam met mense te kuier en verhoudings te bou! Dit is vir my belangrik om deur my leefwyse 'n inspirasie vir ander te wees i.t.v geloof sodat jy weer ander kan inspireer. Ek wil 'n voorbeeld wees vir ander van hoe om Kerk in die wêreld te wees sodat ons saam 'n groot verskil kan maak in die Here se naam! Vir ontspanning speel ek graag sport, gaan fliek of eet uit. Ek is opgewonde om jou te leer ken! #LiefdeWen

Coenraad van Beek

Coenraad van Beek

Danie Vermaak

Danie Vermaak

Ek is verantwoordelik vir die gasvryheid en nuwe lidmate bediening in ons gemeente. Dus wil ons graag sien dat jy tuis voel en iets van God se liefde in ons gemeente beleef. Ek is ook verantwoordelik vir die omgeegroepe en dus die wonderlike mense in ons gemeente met mekaar te verbind. Die webwerf en IT val ook onder my verantwoordelikhede. Hierdie laat my hart warm klop! Ons noem hierdie ons digitale bediening. Ek hou daarvan om saam met ander mense te speel, stories te luister, boeke te lees en te leer. Vir ontspanning speel ek graag klavier, gaan stap met ons hondjies en kyk fliek.

Engela Petzer

Engela Petzer

Gerhard Olivier

Gerhard Olivier

Jaco Breytenbach

Jaco Breytenbach

Jannie Dry

Jannie Dry

Jurgens Maartens

Jurgens Maartens

Kobus Labuschagne

Kobus Labuschagne

Leon Westhof

Leon Westhof

As Leierleraar dien ek as voorsitter van die Kerkraad, Leraarsraad, Leiersforum en is oorhoofs verantwoordelik vir bestuursaangeleenthede. Ek dien ampshalwe op al die kommissies van die kerkraad. Daarbenewens is ek verantwoordelik vir die Siekebediening, hospitaalbesoek asook die 60+ bediening. My vrou, Suzette, doen sover moontlik besoeke saam met my.

Lieze Meiring

Lieze Meiring

Ek is verantwoordelik vir ons gemeente se missionale liefdesdiens en uitreik na die gemeenskap, met die CMR-kantoor en die pastorale spreekkamer. Hierdie bediening is vir my ‘n voorreg, want mense en hulle stories maak my opgewonde. Ek is getroud met Arno, ook ‘n predikant by NG Universiteitsoord, en ons seun is Thomas.

Lucia Coetzee

Lucia Coetzee

Ek is die Gemeentebestuurder

Maartje van der Westhuizen

Maartje van der Westhuizen

Ek is verantwoordelik vir die Kinder -en Ouerbediening in die gemeente en is ongelooflik opgewonde oor wat die Here deur hierdie bediening in mense se lewens doen. Ek is getroud met Zander en ons het 2 kinders. Zander is ook 'n predikant - in Tygerpoort gemeente.

Petru Van der Merwe

Petru Van der Merwe