Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee

Meer oor ons

In hierdie gemeente gaan dit om die liefde van God, vir elke mens, oor alle grense heen. Gedring deur Sy liefde, het God in Christus Jesus die grens oorgesteek na alle mense. Mense soos ek en jy. Daarom is jy welkom in ons gemeente. Op ons beurt, op voetspoor van Jesus, steek ons ook in liefde grense oor na mense. Na alle mense. Ons roeping is om die wêreld met God se genade te bedien. Ons nooi jou om deel te word van hierdie omgee-bediening oor grense heen.

gemeenskap