Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee

Ons Embleem

Logo - TransparentDie logo beeld primêr ons gemeente se visie uit, naamlik die liefde van God vir elke mens oor alle grense heen.

Met die liefde van God as vertrekpunt, word daar in die logo veral gewerk met die menswording asook die opstanding van Christus.

Die groter, donkerder figuur dui op God wat in Christus deur die buitenste sirkel die aardse bestaan toetree om die mens, voorgestel deur die kleiner, ligte kol, uit die nood van sonde asook daaglikse lewensellende te help.

Die groter, donkerder figuur se arms vergestalt in voorkoms die letter “C” en is ‘n aanduiding van Christus se naam.

Daarbenewens is die “leë C” simbool van ‘n leë graf met die ronde skyf van die grafsteen wat weggeskuif is. Posisioneel is die opening van die graf ‘n bietjie “bo”, waardeur artistiek uiting gegee word aan die opheffende en ondersteunende dimensie van God se menswording en opstanding in Jesus. Die leë graf dui op die krag van God se oorwinning wat ‘n boodskap van hoop bring vir elke mens.

Die Bybel stel dit duidelik dat ons in Christus is en Christus in ons. Daarom word die groter, donkerder figuur ek en jy wat op die voetspoor van Jesus na andere uitreik. Die krag van die opstanding (leë graf) leef in ons, omdat die opgestane Christus in ons leef. Ons spreuk – die gemeente wat omgee – vind direkte aansluiting hierby.

Die sirkel effek in die logo is voorts ‘n aanduiding van die oneindigheid van God se liefde – ‘n liefde sonder ophou en sonder grense. Dit sluit ook aan by die rondinge van ons kerkgebou.

Die feit dat die woorde aan die onderkant nie gesentreer is nie, dra by tot ‘n gevoel van beweging – die dinamika van die lewe en God se liefde as ‘n daadwerklike, aksievolle saak.