Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee

Ons Gemeente

Welkom

In hierdie gemeente gaan dit om die liefde van God, vir elke mens, oor alle grense heen.

Gedring deur Sy liefde, het God in Christus Jesus die grens oorgesteek na alle mense.  Mense soos ek en jy.  Daarom is jy welkom in ons gemeente.

Op ons beurt, op voetspoor van Jesus, steek ons ook in liefde grense oor na mense.  Na alle mense.  Ons roeping is om die wêreld met God se genade te bedien.  Ons nooi jou om deel te word van hierdie omgee-bediening oor grense heen.

Elarduspark is ‘n voorstedelike gemeente in die suidooste van Pretoria. Die gemeente is in 1975 gestig en het tans ongeveer 6 000 lidmate. Die gemeente word bedien deur 6 voltydse leraars. Dertig jaar gelede het die eerste lidmate ‘n doelmatige kerkgebou ooreenkomstig die behoeftes van hulle tyd opgerig. Daarvoor kan ons hulle dankbaar wees aangesien hierdie fasiliteite nog vir baie lank diens sal doen. Die nalatenskap van daardie eerste lidmate word opreg waardeer.

Die projeksies van stadsbeplanners in die laat sewentiger jare was dat hierdie gemeente nooit meer as 2 100 lidmate sou hê nie. Dit is gedoen in ‘n tydvak toe duette, meenthuise, stapelsimplekse en die onderverdeling van landbouhoewes nog glad nie realiteit was nie.