Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee

Leraars

Leraarspan 2018 b - Mei

 

 

Voltydse Leraars

Christian Oberholzer

Christian Oberholzer

Ek is die jeugleraar by die gemeente en is verantwoordelik vir die Hoërskool leerders, student en jong werkendes. Ek is mal daaroor om saam met mense te kuier en verhoudings te bou! Dit is vir my belangrik om deur my leefwyse 'n inspirasie vir ander te wees i.t.v geloof sodat jy weer ander kan inspireer. Ek wil 'n voorbeeld wees vir ander van hoe om Kerk in die wêreld te wees sodat ons saam 'n groot verskil kan maak in die Here se naam! Vir ontspanning speel ek graag sport, gaan fliek of eet uit. Ek is opgewonde om jou te leer ken! #LiefdeWen

Danie Vermaak

Danie Vermaak

Ek is verantwoordelik vir die gasvryheid en nuwe lidmate bediening in ons gemeente. Dus wil ons graag sien dat jy tuis voel en iets van God se liefde in ons gemeente beleef. Ek is ook verantwoordelik vir die omgeegroepe en dus die wonderlike mense in ons gemeente met mekaar te verbind. Die webwerf en IT val ook onder my verantwoordelikhede. Hierdie laat my hart warm klop! Ons noem hierdie ons digitale bediening. Ek hou daarvan om saam met ander mense te speel, stories te luister, boeke te lees en te leer. Vir ontspanning speel ek graag klavier, gaan stap met ons hondjies en kyk fliek.

Leon Westhof

Leon Westhof

As Leierleraar dien ek as voorsitter van die Kerkraad, Leraarsraad, Leiersforum en is oorhoofs verantwoordelik vir bestuursaangeleenthede. Ek dien ampshalwe op al die kommissies van die kerkraad. Daarbenewens is ek verantwoordelik vir die Siekebediening, hospitaalbesoek asook die 60+ bediening. My vrou, Suzette, doen sover moontlik besoeke saam met my.

Lieze Meiring

Lieze Meiring

Ek is verantwoordelik vir ons gemeente se missionale liefdesdiens en uitreik na die gemeenskap, met die CMR-kantoor en die pastorale spreekkamer. Hierdie bediening is vir my ‘n voorreg, want mense en hulle stories maak my opgewonde. Ek is getroud met Arno, ook ‘n predikant by NG Universiteitsoord, en ons seun is Thomas.

Maartje van der Westhuizen

Maartje van der Westhuizen

Ek is verantwoordelik vir die Kinder -en Ouerbediening in die gemeente en is ongelooflik opgewonde oor wat die Here deur hierdie bediening in mense se lewens doen. Ek is getroud met Zander en ons het 2 kinders. Zander is ook 'n predikant - in Tygerpoort gemeente.

 

Nie-Voltydse Leraars

Charl De Kock

Charl De Kock

Ek is voltyds kapelaan in die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag (SANW) seedert 1990 en het al soldate op basisse in Lephalale, Middelburg (Mpumalanga), Oudtshoorn, Bloemfontein, en nou Pretoria, geestelik bygestaan. Ek is getroud met Sophia. Sophia werk as kantoorbestuurder by ‘n mediese praktyk. Ons het twee seuns: Francois en Hannes. Ek is gekoppel aan die Ned Geref Gemeente Elarduspark. Om as kapelaan geroepe te wees, is ‘n wonderlike avontuur waarop die Here my elke dag stuur. ‘n Mens ontmoet intressante mense en besoek vreemde plekke. Watter dominee kan byvoorbeeld sê dat hy al in die “Hel” (Gamkaskloof) gepreek het, of wie van julle was al op die “Ys” (Antarktika)? Vir die wat wonder wat die Kapelaansdiens in die SANW behels, en graag daaroor wil weet, stuur vir my 'n e-pos na: charl.dekock60@gmail.com

Faure Louw

Faure Louw

Dr. Faure Louw was vir baie jare voltydse leraar in diens van ons gemeente. Sedert sy aftrede het die kerkraad hom aangestel in ons pastorale spreekkamer. Faure het 'n doktorsgraad in pastorale narratiewe terapie en is 'n bekwame berader. Hy hanteer ook ons huweliksvoorbereidingskursus.

Francois Du Toit

Francois Du Toit

Ek is deeltyds in diens van die gemeente, en is verantwoordelik vir die begeleiding van 'n aantal omgeegroepe. Die meelewing en positiewe geestelike energie in hierdie groepe is 'n besondere ervaring !

Jannie du Plessis

Jannie du Plessis

Ds. Jannie du Plessis is op 'n vastetermynkontrak by ons aangestel. Hy was 24 jaar lank voltyds leraar in die gemeente en het emeritaat op 31 Oktober 2013 aanvaar. Vanaf 1 November 2013 werk hy in die Church of Scotland in Dunscore en Glencairn & Moniaive in die Dumfries and Kirkcudbright Presbytery.

Kobie Fourie

Kobie Fourie

Ek is getroud met Erna en ons het twee dogters. Erna is verpleegbestuurder by Medforum hospitaal. Ek is verantwoordelik vir die seniorbediening, siekesorg en neem ook die gebedsbediening waar. Die seniorbediening sluit ook in die Omega-bediening (persone wat geliefdes aan die dood afgestaan het) en die Dienssentrumbediening (die voorsiening van etes in sekere noodsituasies), asook sekere kliniek dienste. Siekesorg behels aan-huis, sowel as hospitaal besoeke.