Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee

Leraars

Leraarsfoto - Feb 2015 edited

 

Voltydse Leraars

Alex Clark

Alex Clark

Elarduspark is ’n gemeenskap van gelowiges wat omgee. Ons omgee is nie net woorde en lippetaal nie, dit word met dade bewys. Daar is n groot hoeveelheid bedienings en aksies waarby jy kan betrokke raak en die Missionêre Liefdesdiens wil jou help om jou passie en gawes te gebruik in die uitleef en uitbou van God se koninkryk. Ek is dan deel van ’n span wat bestaan uit maatskaplike werkers en vrywilligers wat jou wil ondersteun om jou plek in die liggaam te vind en vol te staan. Ons reik uit na ’n wêreld in nood en hierdie wêreld sluit in Elarduspark en omgewing (Alpha, Alpha Huwelike, Alpha opvolg, Kleretrommel, Brood op die water, Pastorale terapie, Versorging vir geskeides en Beplanning vir aftrede) Suid-Afrika (uitreike na die Kalahari Khomani San gemeenskap, Ivory Park en Elukwatini) en die wêreld (Thailand, Indië, Frankryk en Namibië). Ons glo dat ons saam met God werk in die uitbou van Sy koninkryk. Hierdie is my passie en fokus by die gemeente.

Danie Vermaak

Danie Vermaak

Ek is verantwoordelik vir die hoërskool jeug en studente in ons gemeente. Die webwerf en IT val ook onder my verantwoordelikhede. Hierdie laat my hart warm klop! Ek hou daarvan om saam met ander mense te speel, stories te luister, boeke te lees en te leer. Vir ontspanning speel ek graag klavier, gaan stap met ons hondjies en kyk fliek.

Kobie Fourie

Kobie Fourie

Ek is getroud met Erna en ons het twee dogters. Erna is verpleegbestuurder by Medforum hospitaal. Ek is verantwoordelik vir die seniorbediening, siekesorg en neem ook die gebedsbediening waar. Die seniorbediening sluit ook in die Omega-bediening (persone wat geliefdes aan die dood afgestaan het) en die Dienssentrumbediening (die voorsiening van etes in sekere noodsituasies), asook sekere kliniek dienste. Siekesorg behels aan-huis, sowel as hospitaal besoeke.

Leon Westhof

Leon Westhof

As Leierleraar dien ek as voorsitter van die Kerkraad, Leraarsraad, Leiersforum en is oorhoofs verantwoordelik vir bestuursaangeleenthede. Ek dien ampshalwe op al die kommissies van die kerkraad. Daarbenewens hanteer ek en my vrou, Suzette, die Nuwe Lidmaatbediening en ek is ook betrokke by die Omgeebediening.

Maartje van der Westhuizen

Maartje van der Westhuizen

Ek is verantwoordelik vir die Kinder -en Ouerbediening in die gemeente en is ongelooflik opgewonde oor wat die Here deur hierdie bediening in mense se lewens doen. Ek is getroud met Zander en ons het 2 kinders. Zander is ook 'n predikant - in Tygerpoort gemeente.

 

Nie-Voltydse Leraars

Annah Mine

Annah Mine

  • 0123451144

Afrikatale Leraar

Charl De Kock

Charl De Kock

Ek is voltyds kapelaan in die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag (SANW) seedert 1990 en het al soldate op basisse in Lephalale, Middelburg (Mpumalanga), Oudtshoorn, Bloemfontein, en nou Pretoria, geestelik bygestaan. Ek is getroud met Sophia. Sophia werk as kantoorbestuurder by ‘n mediese praktyk. Ons het twee seuns: Francois en Hannes. Ek is gekoppel aan die Ned Geref Gemeente Elarduspark. Om as kapelaan geroepe te wees, is ‘n wonderlike avontuur waarop die Here my elke dag stuur. ‘n Mens ontmoet intressante mense en besoek vreemde plekke. Watter dominee kan byvoorbeeld sê dat hy al in die “Hel” (Gamkaskloof) gepreek het, of wie van julle was al op die “Ys” (Antarktika)? Vir die wat wonder wat die Kapelaansdiens in die SANW behels, en graag daaroor wil weet, stuur vir my 'n e-pos na: charl.dekock60@gmail.com

Faure Louw

Faure Louw

Dr. Faure Louw was vir baie jare voltydse leraar in diens van ons gemeente. Sedert sy aftrede het die kerkraad hom aangestel in ons pastorale spreekkamer. Faure het 'n doktorsgraad in pastorale narratiewe terapie en is 'n bekwame berader. Hy hanteer ook ons huweliksvoorbereidingskursus.

Francois Du Toit

Francois Du Toit

Ek is deeltyds in diens van die gemeente, en is verantwoordelik vir die begeleiding van 'n aantal omgeegroepe. Die meelewing en positiewe geestelike energie in hierdie groepe is 'n besondere ervaring !

Jannie du Plessis

Jannie du Plessis

Ds. Jannie du Plessis is op 'n vastetermynkontrak by ons aangestel. Hy was 24 jaar lank voltyds leraar in die gemeente en het emeritaat op 31 Oktober 2013 aanvaar. Vanaf 1 November 2013 werk hy in die Church of Scotland in Dunscore en Glencairn & Moniaive in die Dumfries and Kirkcudbright Presbytery.