Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee

Pretoria Talent

Pretoria Talent

Pretoria Talent 2019

NG Gemeente Elarduspark

 Ouderdomsgroepe

  •  6 tot 10 jaar
  • 11 tot 16 jaar
  • 16 jaar en ouer

Inskrywingskostes

R100 per item. Indien daar meer as 4 persone aan die item deelneem is die koste R150 per item.

Laai die inskrywingsvorm hier af.

Belangrike Inligting

Oudisies: 21 tot 25 Oktober – NG Elarduspark
Finaal: 26 Oktober – NG Elarduspark

Voorwaardes en terme:

  1. Oop vir enige persoon van enige ouderdom, plek of skool.
  2. Slegs 1 item per individu.
  3. Deelnemers kan enige talent ten toon stel (*Tyd beperk tot 5 minute per item).
  4. Inskrywingsfooi is elektronies betaalbaar met inskrywing.
  5. “Backtracks” word toegelaat vir sang items.
  6. Alle musiek moet op ‘n geheuestokkie gelaai word, en moet beskikbaar wees tydens die oudisie.
  7. Geen orkeste word toegelaat nie.

*Die beslissing van die beoordelaars is finaal, en geen verdere korrespondensie daaroor sal na die uitslag gevoer word nie.

Inskrywingproses

Laai die inskrywingsvorm hier af.

Stuur inskrywingsvorm en bewys van betaling per e-pos gaan aan: maartje.vdwesthuizen@gmail.com

Betaling aan: NG Kerk Elarduspark, ABSA Bank, Tjekrekening: 1500580174, Takkode 632005

Verwysing: TT Naam en Van.

Sluitingsdatum: 07 Oktober 2019

Verskeie GROOT pryse te wen!