Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee

Troues

Troue3

NG Elarduspark bied troues aan asook troufasiliteite. Jy kan meer lees onder fasiliteite oor die huur en gebruik van die kompleks. Jy kan ook ‘n lys van orreliste, ander diensverskaffers, ens. by die koster, Martin Venter, kry.

Die beskikbaarheid van die leraars is onderhewig aan die opening van hulle dagboeke. Reël dus vroegtydig met die betrokke leraar vir ‘n datum en tyd. Daar word ook verwag dat die paartjie wat trou die huweliksvoorbereidingskursus by Dr. Faure Louw sal deurloop. Hiervoor kan Amanda Venter by die kerkkantoor geskakel word (012 345 1144). Die huweliksvorm kan onder aan hierdie bladsy afgelaai word en by die betrokke leraar ingehandig word. Meer inligting oor wat julle alles benodig, kan in die vorm gevind word.

Bespreking

Vir die bespreking van die kompleks en pryse, kontak:

Martin Venter

Martin Venter

Koster en terreinopsigter van NG Elarduspark.

 

Leraars wat gekontak kan word

Danie Vermaak

Danie Vermaak

Ek is verantwoordelik vir die hoërskool jeug en studente in ons gemeente. Die webwerf en IT val ook onder my verantwoordelikhede. Hierdie laat my hart warm klop! Ek hou daarvan om saam met ander mense te speel, stories te luister, boeke te lees en te leer. Vir ontspanning speel ek graag klavier, gaan stap met ons hondjies en kyk fliek.

Kobie Fourie

Kobie Fourie

Ek is getroud met Erna en ons het twee dogters. Erna is verpleegbestuurder by Medforum hospitaal. Ek is verantwoordelik vir die seniorbediening, siekesorg en neem ook die gebedsbediening waar. Die seniorbediening sluit ook in die Omega-bediening (persone wat geliefdes aan die dood afgestaan het) en die Dienssentrumbediening (die voorsiening van etes in sekere noodsituasies), asook sekere kliniek dienste. Siekesorg behels aan-huis, sowel as hospitaal besoeke.

Leon Westhof

Leon Westhof

As Leierleraar dien ek as voorsitter van die Kerkraad, Leraarsraad, Leiersforum en is oorhoofs verantwoordelik vir bestuursaangeleenthede. Ek dien ampshalwe op al die kommissies van die kerkraad. Daarbenewens hanteer ek en my vrou, Suzette, die Nuwe Lidmaatbediening en ek is ook betrokke by die Omgeebediening.

Maartje van der Westhuizen

Maartje van der Westhuizen

Ek is verantwoordelik vir die Kinder -en Ouerbediening in die gemeente en is ongelooflik opgewonde oor wat die Here deur hierdie bediening in mense se lewens doen. Ek is getroud met Zander en ons het 2 kinders. Zander is ook 'n predikant - in Tygerpoort gemeente.

Laai leêr afDie huweliksvorm kan hier afgelaai word wat julle na die betrokke leraar moet neem wat julle in die huwelik gaan bevestig.