Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee

Altaarfees 2018

Een maal per jaar vra die Kerkraad die gemeente om hulle dankoffers nuut te oorweeg. Dit word gewoonlik tydens ons Altaarfees gedoen. ‘n Versoek wat  daarmee saam gaan, is om die teken van ‘n debietorder te oorweeg. Dit vergemaklik die vloei van fondse en ook ons administratiewe werksaamhede oneindig baie. Laai hier jou verbintenisvorm af.