Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee

Voorwaardes

Aanwending- en besoekvoorwaardes van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Elarduspark se webewerf (www.ngelarduspark.org.za):

Die Kerkraad wat namens die gemeente optree, stel die gemeente se webwerf, asook die inhoud daarvan tot die publiek se beskikking onderhewig aan die volgende voorwaardes:

    • Deur die webwerf te besoek, word daar ingestem dat die gemeente geen aanspreeklikheid aanvaar vir foute en/of weglatings wat met die inligting verband mag hou nie.
    • Indien daar nie met bogemelde voorwaarde en/of die ander voorwaardes saamgestem word nie, mag/hoef die webwerf nie verder besoek te word nie.
    • Deur die webwerf te besoek, word daar teenoor die gemeente onderneem dat die webwerf nie vir enige ander doel wat volgens Suid Afrikaanse wetgewing verbode sou wees, besoek sal word nie.
    • Die webwerf se aanwending is onderhewig aan Suid Afrikaanse wetgewing, en indien die gemeente hierdie wetgewing sou oortree, kies die gemeente vir die doeleindes van moontlike regsaksies, as domisilie citandi, die straatadres soos dit op die webwerf verskyn.
    • Die gemeente kan, sonder vooraf kennisgewing, veranderings aan hierdie ooreenkoms of ’n gedeelte daarvan aanbring, en staan onder geen verpligting teenoor enigiemand in hierdie verband nie.