Beroepsveiligheidskomissie

Die Beroepsveiligheidskommissie sien om na die implementering van die beroepsveiligheid, gesondheidwetgewingvereistes en bestuursmaatreëls. Hierdie kommissie is gedurende 2008 in die lewe geroep en sien sedertien toe dat alle gevaar-risiko’s wat geïdentifiseer word, uit die weggeruim word. Daar is  prosesse in plek gestel om nuwe gevaar-situasies wat mag ontstaan, te identifiseer en aan te spreek. Gereelde vergaderings vind vir hierdie doel plaas. Ons personeel, gemeentelede
en besoekers kan dus met ’n geruste hart op ons perseel en in die geboue rond beweeg.