Bou & Eiendomkommissie

Die Bou & Eiendomkommissie sien om na al die behoeftes en probleme wat mag ontstaan ten opsigte van die geboue – bestaandes en nuwes –  en die perseel. Voorstelle en aksie-planne word dan aan die ander kommissies wat ’n belang mag hê, voorgehou. Indien dit goedgekeur word, moet die Bou & Eiendomkommissie die projekbestuur behartig.