COVID-19 Reëlings

Gemeente Reëlings

In die lig van die President se afkondiging op 15 Junie wil ons die volgende reëlings onder julle aandag bring:

• Die eredienste word vir eers gestaak.
Ons gaan voort met ons digitale eredienste soos gekommunikeer en ons vra dat ons as geloofsgemeenskap saam daar inskakel om mekaar ook so te versterk.
Begrafnisse vir ‘n maksimum van 50 persone sal wel voortgaan.

Ons wil elke lidmaat herinner dat julle enige tyd die predikante kan skakel indien daar enige nood is. Ons wil julle graag ondersteun en ons wil julle ook verseker dat ons vir julle bid. Alhoewel ons nie fisies saam kan wees nie, is die kerk steeds op ‘n ander manier besig om ‘n verskil te maak en kan ons mekaar steeds bystaan. Dankie vir die mooi verhale waar lidmate mekaar in hierdie tyd help en ondersteun – veral daar waar daar siekte en dood is.

Hou jouself veilig en wees die lig daar waar God jou geplaas het.

Eredienste

Ons oggenderedienste word steeds uitgesaai op (Facebook) en (Youtube) – slegs soggens om 09:00. Julle sal ook die gespreksgids vir die gesin kan aflaai op ons webwerf by hierdie skakel.

Ons eredienste is tot 100 mense beperk. Bespreek vir ons eredienste op ons webwerf.

Doop

Vir enige reëlings rondom die doop, kontak Ds. Maartje van der Westhuizen.

Begrafnisse

In die geval met die afsterwe van iemand, kontak asseblief die kerkkantoor. Volgens regulasies sou ons begrafnisse van tot en met 50 mense kan hou.

Gemeente WhatsApp

Die meeste mense kan gelukkig met WhatsApp kommunikeer. Stoor ons gemeente se WhatsApp-nommer (072 669 0863) op jou foon en stuur slegs jou NAAM & VAN daarheen. As leraarspan van NG Elarduspark sal ons ook deur hierdie medium in kommunikasie met jou bly – sonder om te veel te kommunikeer.

Kommunikasie

Ons wil in gesprek met mekaar bly en mekaar ondersteun. Gebruik asseblief ons webwerf as die sentrale bron van inligting. Verwag ook kommunikasie deur ons sosiale netwerke: Facebook, Instagram en YouTube.

Dankoffers

Met die eredienste wat eers gestaak is, gaan dit vir ons moeiliker wees ons weeklikse dankoffers op ‘n Sondag in te neem. Dit vorm ‘n groot deel van ons begroting wat reeds onder groot druk is. Om die gemeente se bediening (veral in hierdie tyd) te ondersteun, vra ons dat jy asseblief steeds sal bydra deur EFT of selfs ‘n debietorder te teken. Ons gaan vir jou tydens ons erediensuitsendings ook geleentheid gee om met Snapscan en Zapper by te dra. Jy kan dit op jou foon aflaai en aan jou kredietkaart koppel. Help ons asseblief om op so ‘n wyse mense met God se liefde oor alle grense te bedien.

Bemoediging

Heidelbergse Kategismus, Sondag 1, Vraag 1:

Vraag: Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe?

Antwoord: Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue Verlosser, Jesus Christus, behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so ‘n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker Hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak Hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir Hom te lewe.

Psalm 46

Op die wysie van “Jong Vroue”. ’n Lied.

2God is vir ons ’n toevlug en ’n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood.3Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, 4al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid.     Sela

5Oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste. 6God is daar; die stad sal nie wankel nie. God sal hom help nog voor die môre kom. 7Nasies kan raas en koninkryke wankel, maar as God sy stem laat hoor, smelt die aarde weg. 8Die Here, die Almagtige, is by ons, die God van Jakob is vir ons ’n beskutting.     Sela

9Kom kyk wat die Here gedoen het, watter ontsettende dinge Hy op die aarde tot stand bring: 10die oorloë oor die hele aarde laat Hy ophou, pyle en boë verbreek Hy,spiese slaan Hy stukkend, oorlogswaens verbrand Hy met vuur. 11Bedaar en erken dat Ek God is,hoog bo die nasies, hoog bo die aarde.12Die Here, die Almagtige, is by ons, die God van Jakob is vir ons ’n beskutting.

Mag jy te midde van groot onsekerheid, geborge by God voel. Mag jy beleef hoe die God van Jakob ook vir jou ‘n beskutting is!

Corona WhatsApp Bot

Die Suid-Afrikaanse regering het ‘n WhatsApp Bot van stapel gestuur om jou ingelig te hou. Stoor hierdie nommer (0600123456) op WhatsApp en begin die gesprek met “Hi”: