COVID-19 Strategie en Praktiese Reëlings

COVID-19 Bemoediging

Rampe is gebeure wat die alledaagse lewe van individue en gemeenskappe swaar ontwrig. Die trauma wat daarmee gepaardgaan, ontwrig ons op verskillende vlakke: geestelik, emosioneel, ekonomies, liggaamlik en ekologies. Rampgebeure skep geweldige hoë vlakke van angs en paniek en laat ons gewoonlik tot ‘n oorlewingstrategie oorgaan, waar ons elkeen net na onsself omsien.

As gelowige en volgeling van Jesus Christus word ons gedring deur die liefde, nie deur vrees of paniek nie. Deur ons hande en voete is ons die draers van Goeie Nuus – die hoop wat God hierdie wêreld bied.

1 Petrus 3:13-16

13Wie sal julle kwaad aandoen as julle julle beywer vir wat goed is? 14Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as ’n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. 15In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om ’n antwoord te gee aan elkeen wat van julle ’n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. 16Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God.

Praktiese Reëlings

Data Verbruik

Ons is bewus daarvan dat ons geloofgemeenskap in hierdie dae baie netwerk-data tuis gaan gebruik en dat almal nie onbeperkte data het nie. Om dit vir jou moontlik te maak om in kontak met ons te bly, gaan die eredienste se uitsendings korter wees as die gebruiklike uur (soos verlede Sondag). Jy kan die teks van die week (en daarom die teks van Sondag) vooraf op ons webwerf lees deur te druk op hierdie skakel.

Eredienste

Ons oggenderedienste word steeds uitgesaai op (Facebook) en (Youtube) – slegs soggens om 09:00. Julle sal ook die gespreksgids vir die gesin kan aflaai op ons webwerf by hierdie skakel.

Neem asseblief kennis dat ons aanddienste (asook kinderkerk en jeugdienste) tot verdere kennisgewing nie gaan plaasvind nie.

Omgeegroepe

‘n Kernbehoefte van alle mense is om te behoort. Daarom is die gemeenskap van gelowiges vir ons baie belangrik. Omgeegroepmateriaal word uitgewerk en aangestuur. Daarin word ook ons “Kindermoment” van elke Sondag opgeneem – iets wat jy saam met jou kinders kan doen om hulle ook te bedien. Jy kan hierdie materiaal op ons webwerf vind.

Instap-dienste

Ons instap-dienste wat gedurende die week gehou word, word nou gekanselleer.

Doop

Vir enige reëlings rondom die doop, kontak Ds. Maartje van der Westhuizen.

Begrafnisse

In die geval met die afsterwe van iemand, kontak asseblief die kerkkantoor. Volgens regulasies sou ons moontlik begrafnisse kan hou.

Hospitaalbesoek

Tydens die “lock down” sal die leraars nie hospitaal besoeke kan doen nie, maar wil graag met jou kontak maak op WhatsApp (video-oproep indien moontlik) of per telefoon. Kontak ds. Leon Westhof by 082 355 1827 of e-pos die kerkkantoor.

Gebedsmuur

God is vir ons ’n toevlug
en ’n beskerming;
Hy was nog altyd bereid
om te help in nood. (Psalm 46:2)

Ons glo dat gebed nie meganisties werk en God se arm draai nie, maar dat gebed ‘n opregte gesprek met God is waartydens ons praat en luister. Gebed word ook ‘n gesprek tussen God en mens en mense saam, waar ons mekaar hoor en ondersteun. Ons (die geloofsgemeenskap van NG gemeente Elarduspark) bid graag saam met jou. Gebruik asseblief die kommentaar gedeeltes om jou gebede, worstelinge en dankbare lofprysings te verwoord. Ons is saam met jou op reis. (Jy moet geregistreer wees op ons webwerf om kommentaar/gebed by te kan voeg). Vind ons gebedsmuur op ons webwerf.

Gemeente WhatsApp

Die meeste mense kan gelukkig met WhatsApp kommunikeer. Stoor ons gemeente se WhatsApp-nommer (072 669 0863) op jou foon en stuur slegs jou NAAM & VAN daarheen. As leraarspan van NG Elarduspark sal ons ook deur hierdie medium in kommunikasie met jou bly – sonder om te veel te kommunikeer.

Kommunikasie

Ons wil in gesprek met mekaar bly en mekaar ondersteun. Gebruik asseblief ons webwerf as die sentrale bron van inligting. Verwag ook kommunikasie deur ons sosiale netwerke: Facebook, Instagram en YouTube.

Gesamentlike Byeenkomste

Alle gesamentlike byeenkomste soos “Koffie-en-beskuit-ontbyt” word uitgestel tot verdere kennisgewing.

NET-Gemeenskap

As geloofgemeenskap mis ons mekaar se aanraking en bemoediging, veral ten tye van hierdie geforseerde isolasie. Ons vra jou om ‘n kort 30 sekondes video (niks langer nie asseblief) aan 072 669 0863 (NG Elarduspark WhatsApp) te stuur waarin jy die vraag antwoord hoe God se teenwoordigheid jou in hierdie tyd jou hoop gee! Ons beoog om van hierdie video’s te gebruik tydens ons digitale eredienste. Op hierdie wyse bemoedig ons mekaar as familie van die Here.

Dankoffers

Met die eredienste wat eers gestaak is, gaan dit vir ons moeiliker wees ons weeklikse dankoffers op ‘n Sondag in te neem. Dit vorm ‘n groot deel van ons begroting wat reeds onder groot druk is. Om die gemeente se bediening (veral in hierdie tyd) te ondersteun, vra ons dat jy asseblief steeds sal bydra deur EFT of selfs ‘n debietorder te teken. Ons gaan vir jou tydens ons erediensuitsendings ook geleentheid gee om met Snapscan en Zapper by te dra. Jy kan dit op jou foon aflaai en aan jou kredietkaart koppel. Help ons asseblief om op so ‘n wyse mense met God se liefde oor alle grense te bedien.

Bemoediging

Heidelbergse Kategismus, Sondag 1, Vraag 1:

Vraag: Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe?

Antwoord: Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue Verlosser, Jesus Christus, behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so ‘n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker Hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak Hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir Hom te lewe.

Psalm 46

Op die wysie van “Jong Vroue”. ’n Lied.

2God is vir ons ’n toevlug en ’n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood.3Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, 4al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid.     Sela

5Oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste. 6God is daar; die stad sal nie wankel nie. God sal hom help nog voor die môre kom. 7Nasies kan raas en koninkryke wankel, maar as God sy stem laat hoor, smelt die aarde weg. 8Die Here, die Almagtige, is by ons, die God van Jakob is vir ons ’n beskutting.     Sela

9Kom kyk wat die Here gedoen het, watter ontsettende dinge Hy op die aarde tot stand bring: 10die oorloë oor die hele aarde laat Hy ophou, pyle en boë verbreek Hy,spiese slaan Hy stukkend, oorlogswaens verbrand Hy met vuur. 11Bedaar en erken dat Ek God is,hoog bo die nasies, hoog bo die aarde.12Die Here, die Almagtige, is by ons, die God van Jakob is vir ons ’n beskutting.

Mag jy te midde van groot onsekerheid, geborge by God voel. Mag jy beleef hoe die God van Jakob ook vir jou ‘n beskutting is!

Corona WhatsApp Bot

Die Suid-Afrikaanse regering het ‘n WhatsApp Bot van stapel gestuur om jou ingelig te hou. Stoor hierdie nommer (0600123456) op WhatsApp en begin die gesprek met “Hi”:

Verklarings deur die minister

Volg hierdie skakel om nuutste amptelike verklarings deur die minister oor COVID-19 te volg.