Diakonie

Die Diakonie-lede is verantwoordelik om volgens ‘n skedule die eredienste en ander geleenthede se dankoffers op te neem en dit te beveilig. Hulle neem ook saam met die koster verantwoordelikheid vir die voorbereiding en bediening van die Nagmaal.