Diensverhoudingkommissie (DVK)

Die Diensverhoudingkommissie (DVK) moet toesien, aksies neem en waar van toepassing, dokumente in plek stel sodat die Wet op Arbeidsverhoudinge, Wet 66 van1995 (met wysigings soos in Wet 12 van 2002) se vereistes te alle tye nagekom word ter beskerming van die gemeente as werkgewer en die personeel se regte.