Erediens Bywonings

Dit is tans nie nodig om te bespreek vir die eredienste nie. Standaard COVID-protokol sal in plek wees.

Na aanleiding van President Cyril Ramaphosa se toespraak tydens April 2021 is ons genoodsaak om ons eredienste in die kerkruim te beperk tot 250 mense. Ons wil nog steeds ‘n ruimte skep vir gelowiges om as ‘n geloofgemeenskap saam te aanbid aangesien dit net nie dieselfde aanlyn is nie. Ons tweede oggenddiens (8:90) word veral gebruik vir ons doopdienste, maar daar is enkele plekke ook beskikbaar. Ons het ook ‘n aanddiensreeks (18:00) wat die Bybelverhaal in 6 bedrywe vertel.

Ons gaan  egter voort met ons aanlyn eredienste wat op YouTube en Facebook gevolg kan word. Hierdie uitsendings gaan soos normaalweg voort om 9:00. Dit sal op YouTube en Facebook bly sodat jy ook later daarna kan kyk.

Ons ooreenkoms met mekaar

Elke persoon wat ‘n erediens bywoon moet asseblief die volgende onderneem:

 • Ek verstaan dat die NG Kerk Elarduspark voorkomende maatreëls ingestel het om die verspreiding van die Covid-19 virus te verminder.
 • Ek besef egter dat daar altyd ‘n risiko is om in ‘n openbare byeenkoms aangesteek te word.
 • Ek verstaan dat die risiko om blootgestel te word aan die virus die gevolg kan wees van die optrede, versuim of nalatigheid van myself of ander, insluitend, maar nie beperk tot personeel, ander gemeentelede en hul gesinne nie.
 • Ek besoek die erediens van NG Elarduspark vrywillig al kan dit moontlik die risiko tot blootstelling aan Covid-19 verhoog.

Ek onderneem om die volgende regulasies na te kom:

 • Die toepassing van fisiese (sosiale) distansiëring.
 • Sit op aangeduide plekke in die kerkgebou (slegs elke tweede ry en elke tweede sitplek vanaf die volgende persoon).
 • By die kerk se deure: sanitering, neem van koors en die invul van die bywoningsregister of indiening van bespreking soos gemaak op Quicket vóór die toepaslike Vrydae om 12:00.
 • Geen sang sonder maskers word toegelaat nie.
 • Die gebruik van die ingange soos aangedui.
 • Ek sal betyds arriveer en 10 minute voor die begin van die erediens reeds my sitplek in die kerkgebou inneem.
 • Ek sal te alle tye ‘n masker dra.
 • Ek sal enige ander billike versoeke rondom die beperking van die verspreiding van die virus nakom.
 • Indien ek myself ‘n hoë risiko geval beskou, sal ek eerder die digitale uitsending volg.

Alle navrae kan gerig word aan ons Gemeentebestuurder, Lucia Coetzee, by luciacoetzee@ngelarduspark.org.za.