Erediensbywoning

Ons eredienste is tans oop (behalwe Dieper-delf op ‘n Sondagaand wat sal hervat na die skoolvakansie) en elke erediens kan tot en met 550 mense neem. Daar is geen aanlyn besprekings nie, omdat ons getalle tans nie 550 oorskry nie. Die lidmate beleef dit veilig en as ‘n wonderlike geleentheid om kontak met ons geloofsfamilie te maak.

Ons gaan egter voort met ons aanlyn eredienste wat op YouTube en Facebook gevolg kan word. Hierdie uitsendings gaan soos normaalweg voort om 08:00. Dit sal op YouTube en Facebook bly sodat jy ook later daarna kan kyk.

Begrafnisse gaan voort met ‘n beperking van 100 mense. Die aanlyn dienste gaan egter voort en lidmate word opnuut aangemoedig om hierby in te skakel.

Ons ooreenkoms met mekaar

Elke persoon wat ‘n erediens of begrafnis bywoon moet asseblief die volgende onderneem:

 • Ek verstaan dat die NG Kerk Elarduspark voorkomende maatreëls ingestel het om die verspreiding van die Covid-19 virus te verminder.
 • Ek besef egter dat daar altyd ‘n risiko is om in ‘n openbare byeenkoms aangesteek te word.
 • Ek verstaan dat die risiko om blootgestel te word aan die virus die gevolg kan wees van die optrede, versuim of nalatigheid van myself of ander, insluitend, maar nie beperk tot personeel, ander gemeentelede en hul gesinne nie.
 • Ek besoek die erediens van NG Elarduspark vrywillig al kan dit moontlik die risiko tot blootstelling aan Covid-19 verhoog.

Ek onderneem om die volgende regulasies na te kom:

 • Die toepassing van fisiese (sosiale) distansiëring.
 • Sit op aangeduide plekke in die kerkgebou (slegs elke tweede ry en elke tweede sitplek vanaf die volgende persoon).
 • By die kerk se deure: sanitering, neem van koors en die invul van die bywoningsregister.
 • Geen sang sonder maskers word toegelaat nie.
 • Die gebruik van die ingange soos aangedui.
 • Ek sal betyds arriveer en 10 minute voor die begin van die erediens reeds my sitplek in die kerkgebou inneem.
 • Ek sal te alle tye ‘n masker dra.
 • Ek sal enige ander billike versoeke rondom die beperking van die verspreiding van die virus nakom.
 • Indien ek myself ‘n hoë risiko geval beskou, sal ek eerder die digitale uitsending volg.

Alle navrae kan gerig word aan ons Gemeentebestuurder, Lucia Coetzee, by luciacoetzee@ngelarduspark.org.za.