Eredienste

Eredienste

8:00 – Tradisieryke erediens in die kerkgebou.

8:00 – Kinderkerk in die Blousaal (2-4 jaar), Kategese lokale (5-6 jaar), Oinossaal (7-9 jaar) en Artossaal (10-12).

9:45 – Vernuwende erediens in die Kerkgebou.

9:45 – Kinderkerk in die Blousaal (2-4 jaar), Kategese lokale (5-6 jaar), Oinossaal (7-9 jaar) en Artossaal (10-12).

Tydens skoolvakansie en na die Kerssangdiens is daar slegs een erediens die oggend om 9:00.

14:00 – Erediens in Afrika-tale in die Blousaal.

17:00 – Jeugdiens in die Kerkgebou (waarna die geloofsvorming direk na die jeugdiens plaasvind)

18:00 – Gesprekserediens in die Artossaal.