Gee Om

Ons glo God droom op ‘n spesifieke wyse oor jou lewe en het die volgende doelwitte vir jou…

  • God hou jou vas as die middelpunt van sy lewe.
  • God aanvaar jou soos sy eie bloedfamilie, Hy aanvaar jou as sy eie kind.
  • Daarom begelei God jou om soos die beeld van sy eie Seun, Jesus Christus te lyk.
  • Hy wil sien dat jy jou volle potensiaal as mens bereik en daarom gee Hy vir jou gawes waarmee jy ander kan dien en lief hê.
  • God plaas ons in ‘n stukkende wêreld waar ons saam met Hom heling en herstel kan bring.

Daarom bied NG Elarduspark jou om oor grense te beweeg en om te gee. Jy kry die geleentheid om saam met God mense in verskeie lewensfases te begelei…

Groep-prent - Doop tot Laerskool
Van Doop tot Laerskool - Doopbediening, Kinderbediening & Gesinsbediening (Huisgeloof)
Groep-prent - Verander
Van Hoërskool tot Jongwerkende - Jeugbediening, Belydenis & Studente
Bladsy-prent - Uitdaging na Uitkoms
Van Uitdagings na Uitkoms - Pastorale Spreekkamer, Noodverlening & Begeleiding
Bladsy-prent - Omgeegroepe
Van Eensaamheid na Gemeenskap - Omgee- en ander groepe, Gasvryheid & Bybelstudies
Bladsy-prent - Senior 60+
Van Grysheid na Wysheid - 60+ (Seniorbediening) & ander aktiwiteite
Van Grense na Brue - Ons reik uit na 'n wêreld in nood