Grense na Brue

Ons glo dat die liefde van God vir elke mens oor alle grense heen ‘n werklikheid moet word. Daarom help ons jou om betekenis aan jou lewe te gee en te begelei om deel te word van Christus se liggaam in ‘n verskeidenheid van bedieninge waar ons hier en vêr God se Koninkryk sigbaar maak!