60+

Bestuur:60 Plus Bestuur

Bestuur

Verkose lede:

  •  Schalk Nolte               (083 484 8676)
  • Frans Steenkamp        (081 354 4900)
  • Johan Dercksen          (083 675 2849)
  • Jurie Blom                  (082 829 3684)

Geko-opteerde lede:

  • Miemie Oosthuizen    (063 219 2609)
  • Ann Nel                      (082 787 4342)
  • Annette Erasmus        (076 506 5076)

Baie  welkom in die gemeente van Elarduspark! Ons wil graag hê dat jy ook hier  ʼn geestelike tuiste sal vind en nie net maar ʼn woonplek nie. Hiermee gee ons ʼn kort uiteensetting van al ons 60+ sers se aktiwiteite en aksies in ons gemeente, met kontaknommers indien jy dalk meer wil uitvind. Mens “sluit nie aan” by hierdie Bediening nie, jy is alreeds deel daarvan indien jy 60 of ouer is. Daar is geen ledegelde betaalbaar nie en jy woon al die byeenkomste by wat jy graag wil bywoon. So word jy deel van die groep en ontmoet mense wat dieselfde belangstelling het as jy. Daar is ongeveer 9 byeenkomste per jaar, wat in die kerkkalender aangedui word en ook gewoonlik 4 Sondae voor die tyd in die kerkafkondigings geadverteer word. Die onderwerpe wat hanteer word, wissel tussen geestelik, aktueel en ontspannend. Jy word hartlik daarheen uitgenooi!

LERAAR VIR DIE 60+ BEDIENING

Ds. Leon Westhof

012 345 1144 / 012 345 2548

 

AKTIWITEITE EN AKSIES

Kliek op die bediening of aksie om meer inligting te verkry.

1. BYBELSTUDIE
2. SENIOR OMGEEGROEPE
3. KOOR
4.OMEGA BEDIENING
5. EREDIENSTE SUNRISE VIEW EN GLEVERA
6. KLINIEKDIENSTE
7. JUKSKEI
8. PILATES-OEFENINGE
“Dra mekaar se laste en gee op dié manier uitvoering aan die wet van Christus.”

(Gal. 6:2)
Laai af
Versoek om deel te word van hierdie groep