60+

Bestuur:60 Plus Bestuur

Bestuur

Verkose lede:

  •  Schalk Nolte               (083 484 8676)
  • Frans Steenkamp        (081 354 4900)
  • Johan Dercksen          (083 675 2849)
  • Jurie Blom                  (082 829 3684)

Geko-opteerde lede:

  • Miemie Oosthuizen    (063 219 2609)
  • Ann Nel                      (082 787 4342)
  • Annette Erasmus        (076 506 5076)

Baie  welkom in die gemeente van Elarduspark! Ons wil graag hê dat jy ook hier  ʼn geestelike tuiste sal vind en nie net maar ʼn woonplek nie. Hiermee gee ons ʼn kort uiteensetting van al ons 60+ sers se aktiwiteite en aksies in ons gemeente, met kontaknommers indien jy dalk meer wil uitvind. Mens “sluit nie aan” by hierdie Bediening nie, jy is alreeds deel daarvan indien jy 60 of ouer is. Daar is geen ledegelde betaalbaar nie en jy woon al die byeenkomste by wat jy graag wil bywoon. So word jy deel van die groep en ontmoet mense wat dieselfde belangstelling het as jy. Daar is ongeveer 9 byeenkomste per jaar, wat in die kerkkalender aangedui word en ook gewoonlik 4 Sondae voor die tyd in die kerkafkondigings geadverteer word. Die onderwerpe wat hanteer word, wissel tussen geestelik, aktueel en ontspannend. Jy word hartlik daarheen uitgenooi!

LERAAR VIR DIE 60+ BEDIENING

Leon Westhof

Ds. Leon Westhof

012 345 1144 / 012 345 2548

 

AKTIWITEITE EN AKSIES

1. BYBELSTUDIE

Woensdae om 09:30 in Blou Saal – behalwe wanneer Kerkkalender anders vermeld

Navrae: Dr. Clifford Weinmann  012 345 3680

2. SENIOR OMGEEGROEPE

Weekliks

Navrae: Ds. Leon Westhof  012 345 1144

3. KOOR

Weekliks op Vrydae om 08:45

Navrae: Miemie Oosthuizen 083 510 7037

4.OMEGA BEDIENING

Byeenkoms vir persone wat geliefdes aan die dood afgestaan het: kwartaalliks, sien Kerkkalender

Navrae: Ann Nel  082 787 4342  of  012 997 0777

5. EREDIENSTE SUNRISE VIEW EN GLEVERA

Een maal per maand – sien Kerkkalender

Navrae: Ds. Leon Westhof  012 345 1144

6. BYBELSTUDIE GLEVERA

Weekliks soos in die Kerkkalender aangedui.

Navrae: Ds. Leon Westhof  012 345 1144

7. KLINIEKDIENSTE

Twee tot drie keer per maand –  Sien Kerkkalender

Navrae: Lucia Coetzee 012 345 1144

8. JUKSKEI

Bladsy-prent - Jukskei

Ons jukskei groep (gades ingesluit) het die afgelope tyd gegroei tot 49, waarvan 40 aktiewe jukskei-spelers is. Ons                gemiddelde ouderdom is 72, maar dit moet jou nie mislei dat ons oud is nie; ons het die afgelope 2 jaar goud- en brons medaljes verower by die Senior Burgers Jukskei-toernooi te Kroonstad (dié geleentheid waarna elke speler jaarliks na uitsien).

Ons speel elke Dinsdag- en Donderdagoggende vanaf 09h00 tot 11h00 – (ons bane is op die kerkterrein) – jy kom speel wanneer jy wil. Ons het drie bane en addisionele jukskeie is beskikbaar. Na afloop van die oggend se speel, drink ons lekker koffie/tee met ietsie te ete, saam.

Ons speel nie net jukskei nie, maar op die laaste Donderdag van elke maand braai ons lekker saam. Schalk voorsien natuurlik lekker musiek. Een keer per maand eet ons lekker koek om verjaarsdae te vier.

Kerkterrein aan Diabaasstraat

Dinsdae en Donderdae 09:00 – 11:00

Navrae: Frans Steenkamp (012) 345 4192 / 081 354 4900

9. PILATES-OEFENINGE

Artossaal (Kerkterrein) Donderdae 09:00 – 09:45

Navrae: Marlize Ferreira 012 345 4802 (w)

“Dra mekaar se laste en gee op dié manier uitvoering aan die wet van Christus.”

(Gal. 6:2)
Versoek om deel te word van hierdie groep