Siekebediening

Dit is vir ons in Elarduspark baie belangrik om ons siek lidmate in die hospitaal en tuis te besoek.  Dit is deel van ons gemeente se leuse wat sê:  Die gemeente wat omgee.

Om dit egter te kan doen, moet ons weet van ernstige siektes en ingrypende operasies.  Kontak gerus die kerkkantoor (012 345 1144) of kerkkantoor@ngelarduspark.org.za of ds Leon Westhof (leonwesthof@ngelarduspark.org.za).  Daar is ook ‘n boek op die toonbank by die kerkkantoor waarin lidmate se name geskryf kan word met die versoek vir ‘n siekebesoek

Versoek om deel te word van hierdie groep