Alpha Kursus

Alphais ‘n inleidende kursus tot die Christelike geloof en bestaan uit 6 sessies wat handel oor die sleutelaspekte van Christenskap.

Die kursus duur ses weke met een sessie per week op ‘n Woensdag om 18:45.

Die normale program vir elke weeksaand bestaan uit die volgende:

  • Kos – Aandete word saam geniet sodat daar tyd is om te gesels en mekaar beter te leer ken.
  • Gesprek – ‘n Bepaalde onderwerp word bespreek.
  • Kleingroep bespreking – Waar enige vrae wat uit die praatjie voortvloei met mekaar bespreek kan word.

Volgende Alpha Kursus begin 4 Mei 2016 om 18:45

Die kleingroepatmosfeer wat geskep word, is een van openheid en vryheid. Enige sienings of standpunte is welkom en daar word nie gekritiseer of verkleineer nie. Die kleingroep is daar om te leer, te bespreek en te ontdek. Die kursus is gratis, maar donasies kan vir die etes gegee word.

Ek kan omgee deur:

In te skryf vir die kursus en ander saam te nooi, of om deel te word van die span wat etes voorberei.

Ek wil meer weet:

Versoek om deel te word van hierdie groep