Bediening aan Huiswerkers

Bediening aan huiswerkers deur anderstalige eredienste op Sondae, huisbesoeke en geestelike ondersteuning. Die dienste vind plaas op ‘n Sondagmiddag van 14:00 af in die Blousaal.

Versoek om deel te word van hierdie groep