Brood op die Water

Die kosblik fokus daarop om voedsel te voorsien aan persone wat tydelik nie in hulle eie behoeftes kan voorsien nie. Streng riglyne word gestel om te verseker dat persone nie afhanklik raak van hierdie hulp nie, maar voortdurend daarna bly streef om selfstandig te funksioneer.

Ek kan omgee deur:

  • ‘n Kospakkie teen R275 per maand te borg.
  • Skoonmaakmiddels, melk, toiletpapier, seep of tandepaste te skenk.
Versoek om deel te word van hierdie groep