Bybelstudie

Die sowat 25 plus 60+ sers wat Woensdagoggende om 9:30 in die Blousaal bymekaar kom is soos ‘n groot familie. Hierdie Bybelstudiegroep kan ook as ‘n “omgeegroep” bekend staan. Weekliks word lekker gesing uit die Liedboek en  lief en leed gedeel. Dr Clifford Weinmann doen deeglike navorsing en dra die resultaat op ‘n bevatlike en interessante manier oor. Die feit dat mense al vir etlike jare gereeld elke week kom, en dat daar  gereeld nuwe gesigte bykom, is betekenisvol.

Versoek om deel te word van hierdie groep