Doopbediening en Doopvoorbereiding

Doopbediening vind normaalweg op die eerste Sondag van elke maand plaas. Raadpleeg asb die gemeentekalender.

Aangesien ons graag ouers in staat wil stel om die ryk betekenis van die doop te verstaan en te ervaar, bied ons vooraf deeglike doopvoorbereiding aan.

Die doopvoorbereiding vind eenmaal per kwartaal plaas in ‘n reeks van 4 byeenkomste op Donderdagaande om 19:00 – 20:30 by die kerk (in die Blousaal).

Die datums van die byeenkomste verskyn deurlopend in die aankondigings en op die gemeentekalender.

U kan reeds voor die baba se geboorte die doopvoorbereiding bywoon.

U hoef hierdie voorbereiding slegs eenmaal te deurloop. Met ‘n volgende doop sal u net vooraf besoek van ‘n leraar ontvang.

Gee asseblief ten minste ‘n week voor die begin van die doopvoorbereiding u name op by Cato by die kerkkantoor (012 345 1144).

Die voltooide doopaansoek- en registrasievorm (beskikbaar by die kerkkantoor) moet asb ten minste 4 weke voor die doop by die kerkkantoor ingehandig word (of tydens doopvoorbereiding).

Reël asb vroegtydig vir die versorging van u kind(ers) vir die tye waarop u die doopvoorbereiding gaan bywoon. Indien dit nie moontlik is nie, moet u asb vroegtydig vir Cato by die kerkkantoor laat weet (012 345 1144) sodat ‘n oppasdiens gereël kan word.

Gee asb 10 dae voor die doop ‘n foto (verkieslik digitaal) van u kind by die kerkkantoor in. Dit kan ook per e-pos gestuur word aan data@ngelarduspark.org.za . Dié foto word tydens die doop op die groot skerm vertoon.
Skakel die kerkkantoor by 012 345 1144 vir verdere navrae.

Laai af
Versoek om deel te word van hierdie groep