Egskeidingsbegeleiding

Egskeiding kan as die “dood” van ‘n huweliksverhouding gesien word. Die resultaat is dikwels ‘n mallemeule toestand waar gebeure en gevoelens vermeng en verstrengel raak. Kom word begelei in ‘n proses waar gebeure en gevoelens van mekaar geskei word om rasioneel te besin en tot insig te kom oor wat tot die dood van die huwelik aanleiding gegee het, sodat jy die stukke van jou lewe weer kan optel en jy vir jou lewe vorentoe ‘n nuwe storie kan skryf.

Versoek om deel te word van hierdie groep