Finansiële Beplanning

Persone in nood word ondersteun in hulle finansiële beplanning en bestuur. Ons het ‘n netwerk van kundiges  wat mense in finansiële nood kan bystaan met advies ten opsigte van basiese finansiële beplanning, of die opstel van ‘n begroting.   Ek kan omgee deur my kundigheid aan te bied om mense met finansiële beplanning te help.  

Versoek om deel te word van hierdie groep