Finansiële Ondersteuning

Alimentasie (finansiële ondersteuning)

Finansiële ondersteuning word bestuur deur ‘n alimentasie komitee wat saamgestel is deur onder andere mense met finansiёle kundigheid. Riglyne vir hulpverlening fokus daarop om mense deur ‘n tydelike krisis te ondersteun, sodat hulle weer selfstandig op hulle eie kan funksioneer. Ons het ook ‘n netwerk van professionele en besigheidsmense wat hulle dienste teen verlaagde tariewe aanbied, bv tandartse, dokters, oogkundiges, sielkundiges, loodgieters, motorwerktuigkundiges, aptekers, haarkappers, elektrisiëns, nutsmanne, en so meer.

Ek kan omgee deur:

  • Finansiële ondersteuning (Die kollektes wat gedurende nagmaalsdienste ingesamel word, word na die alimentasie komitee gekanaliseer. Enige ander inbetalings is altyd welkom – onthou om as verwysing “Alimentasie” te meld).
  •  My vaardighede / dienste teen verlaagde tariewe aan te bied.
Versoek om deel te word van hierdie groep