Gasvryheid

Om lidmate, besoekers en vreemdelinge by byeenkomste hartlik en gasvry te ontvang en te bedien met Jesus se liefde – sodat hulle Sy liefde sal ervaar en sal tuis voel by die byeenkoms en in die gemeente.

Om na oggenddienste en elke aanddiens (soek nog vrywilligers om hiermee te help, asb.), tee/koffie vanuit die kombuis te bedien.

 • Die Omgeegroep wat aan diens is, ontmoet ‘n halfuur [30 minute] voor elke diens in die kombuis om naambordjies te ontvang, diens uit te deel en koppies reg te sit.

HOE BEREIK ONS ONS GASVRYHEIDSDOEL

DIE BEDIEN VAN TEE EN KOFFIE NA EREDIENSTE

Onthou asb. om 3 liter melk saam te bring. Koppies moet voor die erediens reeds uitgepak wees. Maak seker dat die urn vol water en aangeskakel is.

 • Skakel die urn af – na afloop van die bediening. Bêre asb die suiker en koffie wat oorgebly het in die houers sodat dit nie klam raak nie.
 • Koppies moet na die tyd gewas en op die afdroograk gepak word – julle hoef nie af te droog nie. Na die Eerste Oggenddiens kan die skoon koppies op die toonbank gelaat word vir die volgende bedieningsgroep.
 • Vir enige hulp of navrae i.v.m. die skink van tee of koffie, skakel asb vir Christo of Amalie Scheepers by 012 3452355.

VOOR EREDIENSTE

NAAMBORDJIES:

 • Elke Omgeegroeplid ontvang ‘n naambordjie waarop noemnaam [GROOT] en van [kleiner geskryf] aangebring moet word.
 • Naambordjies met die nodige papierstrokies,  is in die Moederskamer, in die duifhokkies heel regs bo, die eerste ry, as jy by due deur in kom. Daar is ook ‘n pen in die hokkie.
 • Die Omgeegroepfasiliteerder of koördineerder maak seker dat elke persoon ‘n naambordjie met haar / sy naam in, het.
 • Die Omgeegroepfasiliteerder wys die deur aan waar die betrokke Omgeegroeplid diens moet doen en sorg dat elke lid genoeg aankondigingsblaadjies (as dit beskikbaar is) het om uit te deel.

HOOFINGANG:

 • Indien moontlik moet ‘n man en ‘n vrou saam by ‘n spesifieke ingang al die erediensgangers (klein en groot) vriendelik ontvang.
 • Begin asb. reeds ‘n halfuur voor die diens om die aankondigingsblaadjies uit te deel.

ANDER INGANGE:

 • Ten minste een Omgeegroeplid ontvang mense soos hierbo aangedui.
 • Onthou die erediens begin reeds buite die deure van die kerkgebou. Wees hartlik in julle verwelkoming!
 • Wees versigtig om as Omgeegroeplede nie sò met mekaar te gesels, dat julle nie die inkomende persone hartlik genoeg verwelkom nie. Onthou, hartlikheid vra onverdeelde aandag!

NA EREDIENSTE

Kyk of die kerkruim netjies is, tel los papiere op asb, dra stoele terug, ens.

 • Die verantwoordelike Omgeegroep [soos hierbo aangedui] se lede bedien tee en koffie vanuit die kombuis;
 • Omgeegroeplede wat nie help met skink nie, kan vriendelik gesels met mense wat vreemd lyk of alleen staan;
 • Stel vas of mense ingeskakel is by ‘n Omgeegroep. Help asb. met inskakeling indien nodig.
 • Verwys enige navrae na die kerkkantoor of enige leraar vir verdere inligting.

TEN TYE VAN ‘N VOL EREDIENS:

 • Omgeegroeplede wys sitplekke aan en versoek mense vriendelik om indien moontlik na die middel te skuif;

RUILING VAN DIENSBEURTE:

 • Indien daar probleme met ‘n diensbeurt ondervind word, moet die Omgeegroepfasiliteerder asb. die verantwoordelikheid neem om met ‘n ander groep te ruil.
 • Wanneer ‘n ruiling plaasvind, wees asb. so vriendelik om die koördineerder, Christo Scheepers of myself (Janus Roux), te skakel en in te lig in verband met so ‘n ruiling – by voorbaat dankie!

BAIE dankie vir julle kosbare bydrae tot eer van ons Koning en Here, Jesus die Christus!

Versoek om deel te word van hierdie groep