Gebedsbediening

Die gebedsbediening vind sy motivering in Handelinge 2:42. Die Nuwe Testamentiese kerk het hulle op vier beginsels “heelhartig toegelê” (die betekenisveld van die Grieks impliseer om ook met inspanning met iets te volhard, ten spyte selfs van moontlike teenstand of moeilikhede). Een van hierdie kernsake was gebed.  Die doel van hierdie bediening wil dus wees om die saak van gebed, en deur gebed die koninkryk van God, op alle vlakke te bevorder. Daar bestaan tans breedweg twee inisiatiewe, te wete:

(I) ‘n jaarlikse “aand van gebed” aan die begin van die jaar (sien asseblief kalender), waartydens vir al die gemeente se bedieninge en aktiwiteite voorbidding gedoen word.

(ii) Weekliks (Sondae) word daar by al die kerkuitgange gebedsriglyne oor een of ander onderwerp (byvoorbeeld gesinne, my werksomstandighede ens.) geplaas, waarvoor die gemeente wanneer hy /sy ookal die tyd daarvoor het, daardie week voor kan bid.

 

Versoek om deel te word van hierdie groep