Gedenkmuur

Die gedenkmuur, omring deur tuine en ‘n fonteintjie, bied die geleentheid om die as van jou naasbestaandes te kom plaas in die vorm van ‘n nissie. Die nissie kan gekoop word met ‘n gedenksteun (marmerblad) wat aan die voorkant van die nissie geplaas word. Hoewel eie verantwoordelikheid geneem word met die ingraverings op die gedenksteen, kan die kerkkantoor advies verleen. Hier kan jy rustig op die bankie sit en die herinneringe van jou naasbestaandes biddend en meditatief herroep.

Versoek om deel te word van hierdie groep