Huisgeloof

Waar kom ons belangstelling oor die onderwerp vandaan? Vanuit ons take wat ons opgedra is, het ons ’n intense belangstelling om individue, families, kinders en jongmense te begelei om die Here te leer ken, lief te hê en in ’n verhouding met Hom te lewe, sodat hulle deel kan wees van God se gestuurde kerk na ’n stukkende en gebroke wêreld. Om hierdie saak op die mees effektiefste te doen, het ons navorsing begin doen oor die goed wat verhinder dat die kerk effektief hierdie doel kan bereik. Dit het ons by “huisgeloof” uitgebring.

Versoek om deel te word van hierdie groep