Jeugspan & Jeugwerkers

Die Jeugwerkers se verantwoordelikheid sal wees om as ‘n mentor vir hulle groep op te tree. Behalwe vir dit sal hulle ook verantwoordelik wees daarvoor om seker te maak dat hulle die 5 waardes van die Jeugbediening uitleef en ‘n voorbeeld  hiervan vir hulle groepe sal wees. Ons Jeugwerkers is vir ons verskriklik belangrik en speel ‘n groot rol om die volgende generasie van dissipels op te lei, daarom word hulle ook elke jaar tydens die Altarfees in die gemeente bevestig.

Verder, in hulle kleingroepe, gaan dit oor om oor die boodskap van die dag te gesels en is hulle ook vry om kreatief met hulle kleingroepe om te gaan, of om ‘n tema of dit wat aandag nodig het in die groep, te bespreek.. Die heel belangrikste wat die Jeugwerker moet besef is dat hy/sy ‘n voorbeeld is vir hulle groepe van ware dissipelskap in die wêreld vandag en het hulle dus ‘n groot verantwoordelikheid  in terme van geloofsgroei teenoor hulle kleingroepe. Ons nooi jou uit om saam met ons te kom bou in die lewens van die volgende generasie van dissipels en so met jou gawes te kom dien. Kom raak deel van ‘n span wat die jeug bedien.

Versoek om deel te word van hierdie groep