Kapel

Ons Kapel is deel van die groter gebouekompleks en kan ongeveer 80 mense huisves. Die Kapel is uiters geskik vir kleiner geleenthede. Dit is veral mense wat ‘n tweede keer in die huwelik verbind word, wat die Kapel tot op datum die meeste gebruik het.

Daarbenewens is die Kapel ook geskik vir kleiner begrafnisse.

Die Kapel is toegrus met ‘n radio, luidsprekers en data-projektor.

Enige lidmaat wat die behoefte het aan ‘n stilword-plekkie, is welkom om met die koster die nodige reëlings te tref.

Versoek om deel te word van hierdie groep