Khomani Uitreik

Die gemeente reik twee keer per jaar, in April en September, uit na die Khomani San gemeenskap in Andriesvale. Die gemeenskap word gekenmerk deur armoede en werkloosheid, met gepaardgaande sosiale probleme soos middel afhanklikheid en gesinsgeweld. Tydens die uitreike word  voedselvoorrade, klere, komberse en huishoudelike artikels geskenk aan sowat 770 mense.

Ons benodig nog: KlereGoeie, heel skoon klere vir klein mans (26 -32) , tienerseuns en kinders
Hulp met klere pakWoensdagoggende in September Klere word gepak vir 850 persone (220 gesinne) BorgeR475 koop ‘n LED lig, herlaai-baar met sonkrag, vir ‘n Khomani gesin. Enige bydrae is baie welkom. Vervoer van pakkies na Andriesvale.

Kontak Gail 083 651 1957 of Ria 082 563 5863 of e-pos khomaniuitreik@gmail.com vir meer besonderhede.

Versoek om deel te word van hierdie groep