Kinderbediening

In hierdie gemeente is kinders baie welkom!

Die Erediens en kategese word vir hulle geïntegreer. Daar word dus in een byeenkoms in die groot groep (erediens) sowel as in die kleingroep (kategese) gewerk ten einde die boodskap van die Skrif in die lewe van die kind vas te lê.

In die onderrig word in hoofsaak gebruik gemaak van die beproefde en opvoedkundig-verantwoorde LP3-program. Daarom word kinders afsonderlik in hul betrokke ontwikkelingsfases bedien met benutting van verskillende leermetodes.

Ons fokus is op God en die Bybel is ons norm. Daarby werk ons kind-gerig, d.w.s. ons kinderkerk is kindervriendelik in al sy fasette (Mk 10:14). Daarom word ook pret en spel benut om ‘n aangename en leer-vriendelike omgewing te skep (Pred 11:9; Ps 51:10).

Peuterkerk Logo
Kleuterkerk Logo
Juniors Logo
Seniors Kinderkerk Logo

Peuterkerk vind gelyklopend met die gewone oggenddienste plaas (gedurende skoolkwartale). Dit beteken dat ouers hulle kinders by die kinderkerk kom afgee terwyl hulle self die gewone erediens bywoon.

Die verskillende byeenkomste is:

Kinderkerk byeenkomste

Die verskillende byeenkomste is:

Fase Plek Tyd
Peuterkerk (2-3 jr) Blousaal 08:00 en 09:45
Kleuterkerk (4-5 jr) Bo in die ou kategeselokale 08:00 en 09:45
Juniors (Gr 1-3) Oinossaal 08:00 en 09:45
Seniors (Gr 4-6) Artossaal 08:00 en 09:45

Bring jou kind en kom kuier self by ons sodat jy kan sien en beleef hoe ons kinders geestelik groei en dit geniet om Koning Jesus te aanbid!

Versoek om deel te word van hierdie groep