Kliniekdienste

Hierdie dienste word op die kerkalmanak aangedui en is beskikbaar op Woensdae. Die tye mag wissel, en die kerkalmanak moet geraadpleeg word daarvoor. Dan word daar bloeddruklesings geneem, asook bloedsuiker- en cholesteroltoetse, ten einde die seniors te adviseer vir individuele mediese aandag indien nodig. Hiervoor is ‘n nominale bedrag betaalbaar.

Versoek om deel te word van hierdie groep