Manne van die Woord

Manne van die Woord @ NG Elarduspark

Die ‘Manne van die Woord’ is ‘n bediening van die NG Kerk Elarduspark wat primêr daarop gerig is om mans, met Bybelse beginsels as riglyn, te bedien en toe te rus met die uitbreiding van kennis van die Woord en by te staan met geestelike en fisiese hulp, sodat elke man meer en beter toegerus word om sy rol in sy familie, sy werk, sy kerk, asook die samelewing, vol te staan.

Ons doen dit hoofsaaklik deur gereelde byeenkomste op Woensdag- en Saterdagoggende 05:45 – 06:30 waar hoofsaaklik Bybelstudie gedoen word, maar om ook in die algemeen sake met mekaar te deel. Dit is spontane bywoning en elkeen is welkom om by te woon soos en wanneer hy kan.

Dit is ‘n algemene gevoel onder manne wat gereeld bywoon, dat mens jouself meer skade aandoen om nie by te woon nie as om by te woon.

Ons doen ook, parallel met die byeenkomste by die kerk, die byeenkomste op Zoom en die link om daarop in te skakel is:

https://us02web.zoom.us/j/871556470?pwd=cGhQM0t2Yk1aaUplZWl4aVltYUZLUT09

Meeting ID: 871 556 470
Passcode: 123456

Persoonlike getuienisse

“Die Manne van die Woord” bied die geleentheid om my verhouding met God te laat groei, terwyl die saamwees met mans bydra tot my lewe by die huis, kerk en die gemeenskap”.  Jurgens Maartens, 73jr

“Manne van die Woord is vir my Geestelike mentorskap en ‘n platform om uit te reik”.  Rossouw du Plessis, 39jr

“Saam deel ons in God se Woord wat realiseer in elke dag se omstandighede en situasies”.  Morkel Theunissen, 41jr

Versoek om deel te word van hierdie groep