Missionêre Liefdesdiens

Die NG gemeente Elarduspark verklaar dat ons God se liefde wil uitleef vir alle mense, oor alle grense heen. Dit is dan hierdie geloofsverklaring wat agter ons Missionêre Liefdesdiens die dryfveer is. Dit is vanuit God se liefde vir ons, wat ons met liefde wil optree teenoor alles mense. Dit maak nie saak wie hulle is, wat hulle agtergrond is of wat die aard van hulle nood is nie. Ons wil met liefde lewe teenoor alle mense.

Missionêre Liefdesdiens of MLD vir kort, is die ondersteunings liggaam vir al die aktiwiteite en bedienings van die gemeente wat ’n na buite fokus het. Een van ons geloofsdoelwitte in die gemeente is om uit te reik na ’n wêreld in nood en dit is wat MLD se hoof doel is.

Daar is meer as 25 bedienings waarby mens betrokke kan raak wat baie van mekaar verskil en vir ’n verskeidenheid van persoonlikhede en gawes ruimte maak. As jy graag wil betrokke raak in diens van die koninkryk en nie seker is waar jy inpas nie is jy welkom om vir Ryna te kontak om meer inligting oor die verskillende aksies te kry. God wil saam met jou werk om herstel te bring in die wêreld, word deel van die herstel proses.

Laai af
Versoek om deel te word van hierdie groep